Podziękowania Prezydenta
M. ST. Warszawy dla RSM PRAGA