Projekt EnSURE

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” przystąpiła do projektu EnSURE – Energy Savings In Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply (Index Number: 2CE166P3) w ramach INTERREG IV B „Urb. Energy – Energy Efficiency and Integrated Housing and Urban Development Actions” jako partner w ramach drugiego naboru projektów do programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programe).

W ramach tego projektu nasza Spółdzielnia przetestowała możliwości wdrażania różnych procedur modernizacyjnych oraz remontowych umożliwiających wykorzystanie energii odnawialnej oraz wzrost efektywności energetycznej w naszych budynkach wielorodzinnych w zabudowie miejskiej.

Poniżej przedstawiamy interesujące linki, w których można szerzej zapoznać się z ideą programu: