Przesunięcie terminu rozliczenia kosztów opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Warszawa, dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga” uprzejmie informuje o przesunięciu terminu rozliczenia kosztów opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz podatku od nieruchomości za 2019 rok. Rozliczenie nastąpi w terminie późniejszym.
Za przesunięcie terminu przepraszamy.

Z poważaniem

/-/ Zarząd RSM „Praga”