Rady osiedli

RO Erazma

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Skrońc – Bielak Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubiak Magdalena Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kazimierczak Urszula Sekretarz Rady Osiedla
4. Wrocińska Jolanta Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Majewski Piotr Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Krzyżowski Paweł Przewodniczący Komisji Społeczno-Ekologicznej
7. Bartoszewski Jarosław Członek
8. Gałązka Leszek Członek
9. Nowak Paweł Członek
10. Ogórek Krzysztof Członek
11. Sitnicka-Kuś Mariola Członek
12. Szczemier-Szczemierska Katarzyna Członek
13. Wiechetek Agnieszka Członek

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.erazma@rsmpraga.pl

 

RO Generalska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „GENERALSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Danko Maciej Przewodniczący Rady Osiedla
2. Sobótka Hanna Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Zawadzki Bogusław Sekretarz Rady Osiedla
4. Rutkowski Kazimierz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kamiński Zygmunt Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Domańska Bożena Przewodnicząca Komisji Społeczno-Środowiskowej
7. Bartoś – Skwara Ewa Członek
8. Bielak Tadeusz Członek
9. Dąbrowski Marian Członek
10. Domżała Józef Członek
11. Dzikowski Andrzej Członek
12. Grotkowska – Wójcik Halina Członek
13. Hasior Hanna Członek
14. Krawczyk Włodzimierz Członek
15. Laskowski Andrzej Członek
16. Motyczyńska Ewa Członek
17. Przydworski Szczepan Członek
18. Wojsz Halina Członek


Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.generalska@rsmpraga.pl

RO Jagiellońska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „JAGIELLOŃSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Ślesicka Barbara Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Rutkowski Mieczysław Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kozłowska-Kasperska Żywia Sekretarz Rady Osiedla
4. Ryfka Danuta Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Skoczek Tomasz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Ciszkowski Maciej Członek
7. Ferensztain Lucyna Członek
8. Ilińska Anna Członek
9. Jabłonowska Bożena Członek
10. Kłaczany Izabella Członek
11. Orzechowska Agnieszka Członek
12. Świerczyńska Bożenna Członek
13. Wadecka Magdalena Członek

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.jagiellonska@rsmpraga.pl

RO Kijowska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „KIJOWSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Gruszczyńska Joanna Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Drozdowski Tadeusz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Michalczyk Włodzimierz Sekretarz Rady Osiedla
5. Niziołek Janusz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Borucki Wiesław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7. Wojtasik Hanna Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8. Łabędź Krystyna Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9. Bąk Krzysztof Członek
10. Haraburda Ewa Członek
11. Kacprzyk Piotr Członek
12. Klimiuk Sylwester Członek
13. Masikowska-Krzewska Elżbiet Członek
14. Matalińska Barbara Członek
15. Niernsee Sebastian Członek
16. Papierski Mirosław Członek
17. Strzelecki Paweł Członek
18. Szatańska Monika Członek
19. Tarkowska Barbara Członek
20. Wojdyga Mieczysław Członek
21. Zięba Jarosław Członek


Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.kijowska@rsmpraga.pl

RO Poraje

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PORAJE”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Lulis Roman Przewodniczący Rady Osiedla
2. Chryniewicz Zygmunt Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Nowak Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Pierzchalska Stanisława Sekretarz Rady Osiedla
5. Malarczyk Grażyna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Zaborek Witold Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Pawlikowska Barbara Przewodnicząca Komisji Społeczno-Mieszkaniowej
8. Chudolińska Joanna Członek
9. Jakubowska Halina Członek
10. Kozieł Izabela Członek
11. Książak Łukasz Członek
12. Maj Wiesława Członek
13. Olszak Tadeusz Członek
14. Pietras Paweł Członek
15. Radzikowska Kazimiera Członek
16. Woźniakowski Andrzej Członek


Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.poraje@rsmpraga.pl

RO Targówek

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „TARGÓWEK”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Harasim Witold Przewodniczący Rady Osiedla
2. Kozakiewicz Bogumiła Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Klimaszewski Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Zielińska Krystyna Sekretarz Rady Osiedla
5. Michalak Barbara Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Deptuła Bernard Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Dyś Bronisława Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8. Rodziewicz Grażyna Przewodnicząca Komisji Społeczno – Pojednawczej
9. Gazda Grażyna Członek
10. Hanak Zofia Członek
11. Kowalczyk Tadeusz Członek
12. Petrykowska Agnieszka Członek
13. Łukasiak Zygmunt Członek
14. Makała Andrzej Członek
15. Oprzalak Jadwiga Członek
16. Skorupski Jarosław Członek
17. Wilbik Hanna Członek


Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.targowek@rsmpraga.pl