Rady osiedli

RO Erazma

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „ERAZMA”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Skrońc – Bielak Ewa  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kubiak Magdalena  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kazimierczak Urszula  Sekretarz Rady Osiedla
4. Wiechetek Agnieszka  Przewodnicząca Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
5. Wrocińska Jolanta  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Bartoszewski Jarosław  Członek
7. Dowgiałło Lucyna  Członek
8. Gałązka Leszek  Członek
9. Krzyżowski Paweł  Członek
10. Majewski Piotr  Członek
11. Nowak Paweł  Członek
12. Ogórek Krzysztof  Członek
13. Sitnicka – Kuś Mariola  Członek
14. Undra Maria  Członek

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.erazma@rsmpraga.pl

RO Generalska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „GENERALSKA”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Danko Maciej  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Domżała Józef  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Zawadzki Bogusław  Sekretarz Rady Osiedla
4. Rutkowski Kazimierz  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Kamiński Zygmunt  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Bartoś – Skwara Ewa  Członek
7. Bielak Tadeusz  Członek
8. Dąbrowski Marian  Członek
9. Domańska Bożena  Członek
10. Grotkowska – Wójcik Halina  Członek
11. Hasior Anna  Członek
12. Jankowska Jadwiga  Członek
13. Krajewska Sylwia  Członek
14. Krawczyk Włodzimierz  Członek
15. Motyczyńska Ewa  Członek
16. Sobótka Hanna  Członek
17. Świderska Danuta  Członek
18. Wojsz Halina  Członek

 

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.generalska@rsmpraga.pl

RO Jagiellońska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „JAGIELLOŃSKA”
KADENCJA 2023-2026

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Ślesicka Barbara  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Kłaczany Izabella  Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Kozłowska – Kasperska Żywia  Sekretarz Rady Osiedla
4. Ryfka Danuta  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Skoczek Tomasz  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6. Ciszkowski Maciej  Członek
7. Ferensztain Lucyna  Członek
8. Ilińska Anna  Członek
9. Jabłonowska Bożena  Członek
10. Orzechowska – Grzęda Agnieszka  Członek
11. Siepko Jerzy  Członek
12. Szczepkowska Ewa  Członek
13. Świerczyńska Bożenna  Członek

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.jagiellonska@rsmpraga.pl

RO Kijowska

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „KIJOWSKA”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Jarzębska Hanna  Przewodnicząca Rady Osiedla
2. Drozdowski Tadeusz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3. Michalczyk Włodzimierz  Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4. Klimiuk Sylwester  Sekretarz Rady Osiedla
5. Strzelecki Paweł  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Kacprzyk Piotr  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Łabędź Krystyna  Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Pojednawczej
8. Wojtasik Hanna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
9. Bąk Krzysztof  Członek
10. Haraburda Ewa  Członek
11. Lewandowski Marek  Członek
12. Masikowska – Krzewska Elżbieta  Członek
13. Niernsee Sebastian  Członek
14. Niziołek Janusz  Członek
15. Papierski Mirosław  Członek
16. Różańska Bożena  Członek
17. Szatańska Monika  Członek
18. Tarkowska Barbara  Członek
19. Wojdyga Mieczysław  Członek
20. Zakrzewski Dominik  Członek
21. Zięba Jarosław  Członek

 

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.kijowska@rsmpraga.pl

RO Poraje

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PORAJE”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Nowak Dariusz  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Chryniewicz Zygmunt  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Lulis Roman  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Pawlikowska Barbara  Sekretarz Rady Osiedla
5. Malarczyk Grażyna  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Zaborek Witold  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Woźniakowski Andrzej Przewodniczący Komisji Społeczno-Mieszkaniowej
8. Chudolińska Joanna  Członek
9. Jakubowska Halina  Członek
10. Kozieł Izabela  Członek
11. Książak Łukasz  Członek
12. Maj Wiesława  Członek
13. Olszak Tadeusz  Członek
14. Pierzchalska Stanisława  Członek
15. Pietras Paweł  Członek
16. Radzikowska Kazimiera  Członek
17. Sołtysiak Anna  Członek

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.poraje@rsmpraga.pl

RO Targówek

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „TARGÓWEK”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Harasim Witold  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Kozakiewicz Bogumiła  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Klimaszewski Dariusz  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Zielińska Krystyna  Sekretarz Rady Osiedla
5. Łukasiak Zygmunt  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Deptuła Bernard  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Dyś Bronisława  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8. Rodziewicz Grażyna  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Pojednawczej
9. Gazda Grażyna  Członek
10. Hanak Zofia  Członek
11. Konca – Kędzierska Krystyna  Członek
12. Kowalczyk Tadeusz  Członek
13. Makała Andrzej  Członek
14. Oprzalak Jadwiga  Członek
15. Rybak Lidia  Członek
16. Wilbik Hanna  Członek

 

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.targowek@rsmpraga.pl