RSM „Praga” wygrywa z Miastem
w sprawie stawek za śmieci

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na skutek skargi RSM „Praga” stwierdził nieważność uchwał Rady m. st. Warszawy z 2019 r., które z dniem 1 lutego 2020 r. wprowadziły podwyższone opłaty za wywóz odpadów komunalnych, tj. 65 zł od gospodarstwa domowego w budynku wielorodzinnym i 94 zł w budynku jednorodzinnym.

W lutym ubiegłego roku RSM „Praga” zaskarżyła uchwały Rady Miasta podnosząc, że wprowadzone podwyżki sięgają około 250%, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych” najczęściej zamieszkiwanych przez osoby starsze na emeryturze” aż 550%. Za niesprawiedliwe i nieuzasadnione społecznie wskazaliśmy przyjęcie jednakowej stawki od każdego gospodarstwa domowego. Takie rozwiązanie opiera się na założeniu, że wszystkie gospodarstwa niezależnie od liczby osób je tworzących produkują tyle samo śmieci, co jest oczywistą i rażącą nieprawdą. Przyjęty przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy sposób rozliczania kosztów wywozu odpadów nie ma nic wspólnego z faktycznymi kosztami odzwierciedlającymi rzeczywiste ilości odpadów powstających w poszczególnych gospodarstwach domowych. Taka forma rozliczania ma charakter podobny do tzw. „janosikowego”, gdyż w praktyce mieszkaniec gospodarstwa jednoosobowego produkujący relatywnie mało odpadów dokłada się do opłat za wywóz odpadów z lokalu zamieszkałego przez kilka osób produkujących kilka razy tyle odpadów. W skardze zarzuciliśmy również brak odpowiednich kalkulacji finansowych uzasadniających tak wysokie podwyżki. Wyrok WSA jest nieprawomocny.
W powyższej sprawie na antenie Radia Plus wypowiedział się również Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM „Praga”, podkreślając, że zawyżone i pobrane przez Miasto opłaty na podstawie unieważnionej przez Sąd uchwały powinny zostać z mieszkańcami Stolicy rozliczone. Szacuje się, że byłaby to kwota około 1 mld zł. Więcej można usłyszeć na: RadioPlus
Przypominamy również, że od 1 kwietnia 2021 r. mają obowiązywać przyjęte przez Radę Miasta zupełnie nowe zasady ustalania opłat za wywóz odpadów komunalnych, których wysokość ma być uzależniona bezpośrednio od zużycia wody przez mieszkańców danej nieruchomości. Pod pretekstem nowych zasad Miasto wprowadza od kwietnia kolejną około 40% podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Także i te uchwały RSM „Praga” zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sprawa jest w toku. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać w Gazecie ERESEM nr 1 (86) 2020 w artykule: „Od 1 kwietnia 2021 r. Rada Warszawy wprowadza drastyczną podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, str. 3 i 4:
https://www.rsmpraga.pl/wp-content/uploads/2021/01/gazeta_12-2020.pdf.

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/145502/czy_bedzie_zwrot_pieniedzy_za_wywoz_smieci

Współpracujemy :
RSM Praga ODOekspert Unia

RSM Praga
„Budujemy od wielu lat, na wiele lat…”

  Copyright © 2010-2024 RSM Praga

  • ul. Białostocka 11
  • 03-748 Warszawa
  • Centrala: 22 619 12 21
  • zarzad@rsmpraga.pl
  • NIP: 5250006466
  • REGON: 000491788
  • KRS: 0000093107

Wszystkie prawa zastrzeżone. Treści RSM Praga są chronione prawami autorskimi. Treści ani w całości ani częściowo nie mogą być powielane i/lub publikowane bądź zapisywane w systemie informatycznym bez wcześniejszej pisemnej zgody autora.