INFORMACJA o organizacji pracy w RSM „Praga” w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 23 marca 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz coraz większą liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, mając na celu Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników Spółdzielni, uprzejmie informujemy o wstrzymaniu do odwołania bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibach Administracji Osiedli oraz Biurze Zarządu RSM „Praga”.

W tym celu podjęte zostały następujące środki ostrożności:

  • ogranicza się obsługę Interesantów do kontaktów telefonicznych i elektronicznych;
  • w dniach i godzinach pracy Spółdzielni przed wejściami do Administracji Osiedli i Biura Zarządu znajdować się będą też specjalne skrzynki podawcze w celu umożliwienia Interesantom pozostawienia korespondencji
    (bez pokwitowania);
  • bezpośrednie wydawanie Interesantom jakichkolwiek dokumentów przez pracowników Spółdzielni zostało wstrzymane;
  • w uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia będzie przesyłać dokumenty (np. zaświadczenia) drogą pocztową lub elektronicznie, jeżeli nie będzie to niezgodne z przepisami prawa.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do załatwiania spraw telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Pracownicy Administracji Osiedli i Biura Zarządu w dalszym ciągu będą wykonywać swoją pracę w godzinach pracy Spółdzielni. Budynki i inne części wspólne nieruchomości będą znajdować się pod stałą opieką służb technicznych
i administracyjnych Spółdzielni.

W lokalach mieszkalnych lub usługowych wykonywane będą wyłącznie prace awaryjne.
Wszystkie planowane kontrole, przeglądy itp. w lokalach zostały wstrzymane do odwołania.

Do odwołania wyłączone z użytkowania pozostają place zabaw. Prosimy też o niekorzystanie z siłowni plenerowych
i boisk sportowych.

Więcej informacji oraz dodatkowe dane kontaktowe, w tym telefony alarmowe, mogą Państwo znaleźć na stronie https://www.rsmpraga.pl/kontakt/ oraz na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych.

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o Państwa wyrozumiałość.

Z poważaniem

/-/ Zarząd RSM „Praga”