Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha – plakat, regulamin turnieju i zgłoszenie – do pobrania