Uwaga Mieszkańcy!

RSM Praga ostrzega przed oszustami, którzy rozpoczęli rozpowszechnianie książeczek opłat za wywóz odpadów komunalnych na rzecz m.st. Warszawy.

Jeśli otrzymali Państwo taką książeczkę, to prosimy o jej nieopłacanie.

RSM Praga przypomina, że opłata za odbiór odpadów komunalnych wyszczególniana jest w comiesięcznych opłatach za lokal i nie ma konieczności wnoszenia żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
Podobne książeczki mogły pojawić się również w innych dzielnicach Warszawy.