Wykorzystanie środków z działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej

Warszawa, dnia 11 września 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 8 września 2020 r. przyjęła Uchwałę nr 37/20 w sprawie środków finansowych z działalności społeczno-oświatowo-kulturalnej Administracji Osiedli niewykorzystanych w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19.
Niewykorzystane w 2020 r. środki finansowe związane z działalnością społeczno-oświatowo-kulturalną Administracji Osiedli przeznaczone zostaną na dofinansowanie modernizacji placów zabaw lub utworzenie nowych placów zabaw i siłowni plenerowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez Administracje Osiedli.

Z poważaniem

/-/ Zarząd RSM „Praga”