Wyniki głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie RSM „Praga” przeprowadzonego w dniach 27, 28, 29 września 2022 r.