Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni Telefon
Prezes ZarząduAndrzej Półrolniczak22 619 22 16
Zastępca Prezesa ZarząduAgnieszka Haponiuk22 619 22 16
Zastępca Prezesa ZarząduAnna Dobosz22 619 22 16