Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni Telefon
Prezes ZarząduAndrzej Półrolniczak22 619 22 16
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-TechnicznychAgnieszka Haponiuk22 619 22 16
Członek ZarząduAnna Dobosz22 618 01 61