Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni   Telefon
Prezes Zarządu Andrzej Półrolniczak 22 619 22 16
Zastępca Prezesa Zarządu Agnieszka Haponiuk 22 619 22 16
Zastępca Prezesa Zarządu Anna Dobosz 22 619 22 16