Zarząd spółdzielni

Zarząd spółdzielni   Telefon
Prezes Zarządu Andrzej Półrolniczak 22 619 22 16
Zastępca Prezesa Zarządu ds. Eksploatacyjno-Technicznych Agnieszka Haponiuk 22 619 22 16
Członek Zarządu Anna Dobosz 22 618 01 61