Opłaty za zaświadczenia

OPŁATY W SPRAWACH CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWYCH
L.P. TYTUŁ OPŁATY: Opłata za wydanie zaświadczenia: KWOTA
brutto
1) do notariusza w celu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego 73,80 zł
2) w celu dokonana darowizny 43,05 zł
3) w celu podziału majątku po zniesieniu współwłasności majątkowej 43,05 zł
4) w celu zamiany cywilnoprawnej 43,05 zł
5) w celu rozszerzenia prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego 43,05 zł
6) do przedłożenia w banku celem pozyskania kredytu 43,05 zł
7) o stanie prawnym nieruchomości gruntowej 30,75 zł
8) do założenia Księgi Wieczystej 30,75 zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. VI O/Warszawa ul. Brechta 3
Numer rachunku: 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507

Więcej informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych można pozyskać, klikając TUTAJ.