Opłaty za zaświadczenia

OPŁATY W SPRAWACH CZŁONKOWSKO – MIESZKANIOWYCH
L.P. TYTUŁ OPŁATY: Opłata za wydanie zaświadczenia: Formularz KWOTA
brutto
1) do notariusza w celu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego Pobierz Druk 75 zł
2) w celu dokonana darowizny 75 zł
3) w celu podziału majątku po zniesieniu współwłasności majątkowej 75 zł
4) w celu zamiany cywilnoprawnej 75 zł
5) w celu rozszerzenia prawa do lokalu, garażu lub miejsca postojowego 65 zł
6) o stanie prawnym nieruchomości gruntowej Pobierz Druk 65 zł
7) do założenia Księgi Wieczystej Pobierz Druk 45 zł
8) do przedłożenia w banku celem pozyskania kredytu 45 zł
9) aktualizacja zaświadczeń, o których mowa w pkt 1-8
(Zaświadczenia, o których mowa w pkt 1-8, mogą być aktualizowane poprzez wydanie kolejnego zaświadczenia z aktualną datą, o tej samej treści co pierwsze zaświadczenie. Zaświadczenie może być aktualizowane najpóźniej w ciągu roku od daty wydania pierwszego zaświadczenia będącego przedmiotem aktualizacji.)
20 zł

Wpłaty należy dokonać na konto: Bank Pekao S.A. VI O/Warszawa ul. Brechta 3
Numer rachunku: 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507

Uchwała nr 74/2023 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 13.12.2023 r.
w sprawie ustalenia niektórych opłat w sprawach lokalowych, garażowych i miejsc postojowych.

Więcej informacji w sprawach członkowsko – mieszkaniowych można pozyskać, klikając TUTAJ.