Zawiadomienie o zwołaniu XIII Walnego Zgromadzenia RSM Praga