Zawiadomienie o zwołaniu
XIV Walnego Zgromadzenia RSM Praga