Zintegrowany Program Rewitalizacji na wybranych obszarach Warszawy

Do 2020 roku na wybranych obszarach Warszawy, w tym części Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka realizowany jest Zintegrowany Program Rewitalizacji. W fazie przygotowawczej do tego projektu pracownicy Spółdzielni opracowali inwentaryzację przestrzenno-gospodarczą terenów znajdujących się w obszarze projektów oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowawczych do projektu.

W ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej Spółdzielnia skorzystała z programu pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację Projektów Miejskich ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całość dofinansowania w wysokości prawie miliona złotych przeznaczona została na przyspieszenie prac termomodernizacyjnych w osiedlach. Z wsparcia skorzystały Administracje Osiedli Jagiellońska i Targówek. Pod koniec 2015 ocieplono budynek przy ulicy Goławickiej 11. W 2016 roku w ramach pozyskanych środków wymieniono również stare witryny (z lat 80-tych) w lokalach użytkowych w budynku przy ulicy Jagiellońska 2.

Spółdzielnia uczestniczyła także w sposób pośredni w programie, propagując go wśród mieszkańców oraz Rad Osiedli. Przykładem takich działań może być zachęcanie i pomoc w opracowywaniu projektów w ramach funduszu partycypacyjnego m. st. Warszawy.