Zmiana siedziby Administracji Osiedla “Targówek” od 1 lipca 2021 r.
na lokal B1 przy ul. Michała Ossowskiego 11

Szanowni Państwo
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” Administracja Osiedla “Targówek” informuje,
że z dniem 1 lipca 2021 r. ulega zmianie adres siedziby administracji z dotychczasowego na:
RSM “Praga” Administracja Osiedla “Targówek”
ul. Michała Ossowskiego 11, lokal B1
 03-542 Warszawa
NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.