Zmiana siedziby Administracji Osiedla „Targówek” od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
Administracja Osiedla „Targówek” informuje,

że z dniem 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie adres siedziby administracji z dotychczasowego na:
RSM „Praga” Administracja Osiedla „Targówek”
ul. Kuflewska 6
03-554 Warszawa

NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.