Zmiana siedziby Administracji Osiedla “Targówek” od 1 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Targówek” informuje,

że z dniem 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie adres siedziby administracji z dotychczasowego na:
RSM “Praga” Administracja Osiedla “Targówek”
ul. Kuflewska 6
03-554 Warszawa

NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.