Administracja osiedla i biuro zarządu

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1400

DODATKOWE INFORMACJE O DNIACH
I GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI w 2017 R.

31 marca 2017 r. (piątek) 800 - 1200
19 maja 2017 r. (piątek) 800 - 1600
2 czerwca 2017 r. (piątek) 800 - 1600
22 września 2017 r. (piątek) 800 - 1600
Dodatkowe dni pracy
22 kwietnia 2017 r. (sobota) 800 – 1600
3 czerwca 2017 r. (sobota) 800 – 1400
23 września 2017 r. (sobota) 800 – 1600
Dodatkowe dni wolne od pracy
2 maja 2017 r. (wtorek)
16 czerwca 2017 r. (piątek)
14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)
22 grudnia 2017 r. (piątek)

Powyższy wymiar czasu pracy, w tym dodatkowe dni pracy oraz dodatkowe dni wolne, został ustalony na podstawie Aneksu z dnia 3 listopada 2016 r.
do Regulaminu Pracy RSM „Praga” w sprawie czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2017 r.