Administracja osiedla i biuro zarządu

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek800 - 1800
Wtorek800 - 1600
Środa800 - 1600
Czwartek800 - 1600
Piątek800 - 1400

DODATKOWE INFORMACJE O DNIACH
I GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI w 2019 R.

18 stycznia 2019 r. (piątek)800 - 1600
6 września 2019 r. (piątek)800 - 1600
27 września 2019 r. (piątek)800 - 1600
29 listopada 2019 r. (piątek)800 - 1600
Dodatkowy dzień pracy
8 czerwca 2019 r. (sobota)800 – 1400
16 listopada 2019 r. (sobota)800 – 1400
Dodatkowe dni wolne od pracy
21 czerwca 2019 r. (piątek)
16 sierpnia 2019 r. (piątek)
24 grudnia 2019 r. (wtorek)

Powyższy wymiar czasu pracy, w tym dodatkowy dzień pracy oraz dodatkowe dni wolne, został ustalony na podstawie Aneksu z dnia 12 grudnia 2018 r.
do Regulaminu Pracy RSM “Praga” w sprawie czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2019 r.