Administracja osiedla i biuro zarządu

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1400

DODATKOWE INFORMACJE O DNIACH
I GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI w 2020 R.

10 stycznia 2020 r. (piątek) 800 - 1600
31 lipca 2020 r. (piątek) 800 - 1200
31 grudnia 2020 r. (czwartek) 800 - 1400
Dodatkowe dni wolne od pracy
14 sierpnia 2020 r. (piątek)
24 grudnia 2020 r. (czwartek)

Powyższy wymiar czasu pracy, w tym dodatkowy dzień pracy oraz dodatkowe dni wolne, został ustalony na podstawie Aneksu z dnia 18 grudnia 2019 r.
do Regulaminu Pracy RSM “Praga” w sprawie czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2020 r.