Administracja osiedla i biuro zarządu

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1400

DODATKOWE INFORMACJE O DNIACH
I GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI w 2023 R.

20 stycznia 2023 r. (piątek) 800 - 1300
27 stycznia 2023 r. (piątek) 800 - 1300
17 marca 2023 r. (piątek) 800 - 1300
31 marca 2023 r. (piątek) 800 - 1300
12 kwietnia 2023 r. (środa) 800 - 1700
Dodatkowe dni wolne od pracy
22 grudnia 2023 r. (piątek)

Powyższy czas pracy (godziny do odbioru i odpracowania oraz dzień wolny od pracy) został ustalony w Aneksie z dnia 28 grudnia 2022 r. do Regulaminu Pracy RSM „Praga” w sprawie czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2023 r. na podstawie przepisów Kodeksu pracy.