Administracja osiedla i biuro zarządu

Godziny pracy spółdzielni

Poniedziałek 800 - 1800
Wtorek 800 - 1600
Środa 800 - 1600
Czwartek 800 - 1600
Piątek 800 - 1400
Dodatkowe dni wolne od pracy
29 marca 2024 r. (piątek)
2 maja 2024 r. (czwartek)
16 sierpnia 2024 r. (piątek)

Powyższy czas pracy (godziny do odbioru i odpracowania oraz dzień wolny od pracy) został ustalony w Aneksach z dnia 20 grudnia 2023 r. i 23 kwietnia 2024 r. do Regulaminu Pracy RSM „Praga” w sprawie czasu pracy pracowników Spółdzielni w 2024 r. na podstawie przepisów Kodeksu pracy.