W dniu 03.06.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem była wymiana nawierzchni placu zabaw (440 m2) przy budynku Ząbkowska 42 na nawierzchnię bezpieczną z tworzyw i wymiana urządzeń zabawowych na ww. placu zabaw z zachowaniem wymaganej strefy bezpieczeństwa oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p.FirmaObiekt/Zakres
1.PERGOLA Małgorzata Skórkoplac zabaw przy budynku Ząbkowska 42
/wymiana nawierzchni placu zabaw (440 m2) na nawierzchnię bezpieczną z tworzyw i wymiana urządzeń zabawowych na ww. placu zabaw z zachowaniem wymaganej strefy bezpieczeństwa oraz wystawienie certyfikatu bezpieczeństwa dla przedmiotu zamówienia