W dniu 05.03.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenie Osiedla „Kijowska” wraz z wywozem urobku.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Marzena Szklarzewska wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu rosnącego na terenie Osiedla „Kijowska’ wraz z wywozem urobku.