W dniu 04.10.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg na: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę witryn w lokalach użytkowych, remonty balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 4 oraz docieplenie stropodachu nieużytkowego granulatem z wełny mineralnej w budynku przy ul. Kijowskiej 11 w W-wie.

W przetargu wyłoniono nw. Wykonawców:

Firma Obiekt / Zakres
1. ARBUD INVESTMENT Sp. z o.o. z Radomia docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę witryn w lokalach użytkowych, remonty balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej 4 w Warszawie
2. BUDMIX Sp. z o.o. z miejscowości Lubartów docieplenie stropodachu nieużytkowego granulatem z wełny mineralnej w budynku przy ul. Kijowskiej 11 w W-wie