W dniu 05.04.2022 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na koszenie terenów zielonych wraz z zgrabieniem oraz wywozem pokosu na terenie zarządzanym przez Administrację Osiedla „Poraje”:

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

Polsuper Sp. z o.o. 00-333 Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście 4

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.