W dniu 28.06.2021 został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór Wykonawców remontów instalacji sanitarnych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „PRAGA” w 2021 roku.
Zatwierdzone zostały oferty firm:

Wyniki przetargu nieograniczonego na „Wybór Wykonawców remontów instalacji sanitarnych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM PRAGA w 2021 roku”
L.p. Osiedle/ Obiekt/ Zakres projektu Wybrany Oferent
1 „Kijowska” – ul. Białostocka 11, wymiana zaworów termostatycznych WENABUD Mirosław Krawczyński
2 „Generalska” – ul. Askenazego 11, wymiana instalacji gazowej z wyniesieniem gazomierzy na klatki schodowe GASB Alicja Różycka
3 „Generalska” – ul. Askenazego 1, wymiana pionów i poziomów kanalizacji INSTSAN Andrzej Siemla
4 „Generalska” – ul. Janinówka 11, regulacja instalacji c.o. wraz z częściową wymianą zaworów podpionowych i termostatycznych INSTSAN Andrzej Siemla
5 „Targówek” – ul. Goławicka 4, regulacja instalacji c.o. SAN – BUD Piotr Mroziński
6 „Targówek” – ul. Myszkowska 4, regulacja instalacji c.o. SAN – BUD Piotr Mroziński
7 „Targówek” – ul. Remiszewska 16, wymiana instalacji gazowej GASB Alicja Różycka
8 „Targówek” – ul. Remiszewska 20, wymiana instalacji gazowej GASB Alicja Różycka
9 „Erazma” – ul. Kamińskiego 4, regulacja instalacji c.o. INSTSAN Andrzej Siemla
10 „Jagiellońska” – ul. Jagiellońska 62, regulacja instalacji c.o. INSTSAN Andrzej Siemla
11 „Poraje” – ul. Pancera 5, wymiana instalacji gazowej PROM – GAZ Mariusz Murawski
12 „Poraje” – ul. Pancera 13, wymiana instalacji gazowej PROM – GAZ Mariusz Murawski
13 „Poraje” – ul. Wittiga 1, wymiana instalacji gazowej GASB Alicja Różycka