W dniu 20.01.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było
wykonanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ (wewnętrznych linii zasilających) dla budynków Łomżyńska 15/25 i Łomżyńska 22/24 oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji instalacji odgromowej w budynku Siedlecka 16/24.

Zatwierdzone zostały oferty firmy:

Firma Obiekt Zakres
1. ABE PROEL
Projektowanie Elektryczne
Antos Bogdan
Łomżyńska 22/24 Wykonanie dokumentacji projektowej
2. PM Rafał Kurowski Łomżyńska 15/25 i Siedlecka 16/24 Wykonanie dokumentacji projektowej