W dniu 18.03.2020 r.  został rozstrzygnięty przetarg,  którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ (wewnętrznych linii zasilających) dla budynków Ząbkowska 52 i Radzymińska 50.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt/Zakres
  ABE PROEL

Projektowanie Elektryczne

Antos Bogdan

Ząbkowska 52, Radzymińska 50 /

wykonanie dokumentacji projektowej wymiany WLZ