W dniu 22.04.2021 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej wraz z wizualizacją na wykonanie remontu lokalu użytkowego na potrzeby Sali Multimedialnej w pawilonie użytkowym przy ul. Ząbkowskiej 42.
Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt
1. GROUP AV sp. z o.o. Ząbkowska 42/ wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej wielobranżowej
wraz z wizualizacją na wykonanie
remontu lokalu użytkowego na potrzeby
Sali Multimedialnej
w pawilonie użytkowym.