W dniu 15.03.2022r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było „Wykonanie i montaż 3 altanek śmietnikowych typu „lekkiego” na terenie osiedla „Targówek” w Warszawie:

  • Prałatowska 5 (na 10 pojemników)
  • Goławicka 5 (na 5 pojemników)
  • Junkiewicz 2B (na 8 pojemników)”

Została zatwierdzona oferta następującej firmy:

P.H.U. BETIX Krzysztof Lalewicz, ul. Chęcińska 16F/13, 25-020 Kielce

Dziękujemy wszystkim Oferentom za wzięcie udziału w przetargu.