W dniu 10.07.2018 został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem było wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Goławickiej 9.

 

Lp. Firma Obiekt/Zakres

 

1. INSTSAN Andrzej Siemla,

Cegielnia Psucka 66a, 05-190 Nasielsk

regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Goławickiej 9.