W dniu 12.08.2019 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie remontu klatek schodowych i wejść zewnętrznych do klatek, klatek schodowych, wejść zewnętrznych do klatek w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga” w Warszawie.

Zatwierdzone zostały oferty następujących firm:

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. ZBIG-MAL Zbigniew Skwarczowski / wykonanie remontu wejść zewnętrznych do klatek schodowych w budynku Porajów 6
/ wykonanie remontu wejść zewnętrznych do klatek schodowych w budynku Wittiga 9
2. LS DEVELOP Łukasz Skarżyński / wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Radzymińska 60/66
3. GOOD-REM Firma Usługowa Dariusz Piłat / wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Erazma z Zakroczymia 4
/ wykonanie remontu klatek schodowych i wejścia zewnętrznego do klatki nr 7 w budynku Pancera 8
/ wykonanie remontu wejść zewnętrznych do klatek schodowych w budynku Porajów 4