W dniu 24.08.2020 r. został rozstrzygnięty przetarg, którego przedmiotem jest wykonywanie przeglądów wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynkach Ząbkowska 42, Radzymińska 50, Białostocka 48, Kijowska 11, przeglądów zaworów hydrantowych w budynkach Wołomińska 19 i Białostocka 9 oraz przeglądów gaśnic i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów.

Zatwierdzona została oferta następującej firmy:

Firma Obiekt Zakres
1. Adrian Zapała ADEK-POŻ Ząbkowska 42,
Radzymińska 50, Białostocka 48,
Kijowska 11, Wołomińska 19 i
Białostocka 9
wykonywanie przeglądów wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i przeglądów zaworów hydrantowych oraz przeglądów gaśnic i sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów