Wyniki przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymian instalacyjnych w budynkach znajdujących się w zasobach RSM „Praga”.

Zatwierdzono oferty następujących firm:

 

L.p. Firma Obiekt/Zakres
1. DROSAN Ewa Drozd „Poraje” – ul. Ceramiczna 5, wymiana poziomów wody
2. DROSAN Ewa Drozd „Poraje” – ul. Ceramiczna 5a, wymiana poziomów wody
3. PROJTECH
Łukasz Wasilewski
„Poraje” – ul. Porajów 6, wymiana instalacji gazowej
4. GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o. „Poraje” – ul. Wittiga 1, wymiana instalacji gazowej
5. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka „Poraje” – ul. Pancera 5, wymiana instalacji gazowej
6. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka „Poraje” – ul. Pancera 13, wymiana instalacji gazowej
7. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka „Poraje” – ul. Pancera 15, wymiana instalacji gazowej
8. GAZ MEDIA PROJEKT Sp. z o.o. „Poraje” – ul. Gębicka 2, wymiana instalacji gazowej
9. INTER-PROJEKT Daniel Klonowski „Generalska” – ul. Zamiejska 3, wymiana poziomów wody
10. JAZ-PROJEKT Jadwiga Zambrzycka „Generalska” – ul. Zamiejska 7, wymiana poziomów wody
11. PROJTECH
Łukasz Wasilewski
„Generalska” – ul. Zamiejska 1, wymiana instalacji gazowej
12. PC22 Piotr Chociaj „Generalska” – ul. Janinówka 13, regulacja instalacji c.o.
13. PC22 Piotr Chociaj „Targówek” – ul. Goławicka 7, regulacja instalacji c.o.
14. PC22 Piotr Chociaj „Targówek” – ul. Goławicka 4, regulacja instalacji c.o.
15. PC22 Piotr Chociaj „Targówek” – ul. Myszkowska 4, regulacja instalacji c.o.