Informacja do artykułu “Głos Mieszkańca” z nr 03(79) 2018 Gazety “eReSeM PRAGA”

RSM “Praga” jako wydawca Gazety “eReSeM PRAGa” przeprasza każdego, kto mógł poczuć się urażony treścią artykułu pt. “Głos Mieszkańca” opublikowanego w nr 03 (79) 2018.
Część użytych w artykule sformułowań oraz sposób przedstawienia niektórych zdarzeń mogą być uznane za niezgodne ogólnie przyjętą sztuką dziennikarską.
Artykuł stanowi przedruk listu do redakcji.

/-/ Zarząd RSM “Praga”