Informacja dot. petycji ws. uregulowania stanu prawnego gruntów

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z uwagi na upływ terminu na rozpatrzenie i udzielenie przez Urząd m. st. Warszawy odpowiedzi w zw. z petycją Mieszkańców w sprawie ustanowienia na rzecz RSM „Praga” prawa użytkowania wieczystego do gruntów objętych roszczeniami Spółdzielni, dzisiaj wysłaliśmy pismo do p. Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta m. st. Warszawy z prośbą o informację o przewidywanym terminie załatwienia ww. petycji.

Przypominamy, że w lutym b.r. wśród mieszkańców naszej Spółdzielni zamieszkujących budynki posadowione na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym przeprowadziliśmy akcję zbierania podpisów pod petycją do Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz RSM „Praga” do gruntów objętych roszczeniami Spółdzielni. Pod petycją podpisało się łącznie 8477 osób. Petycja została złożona w Kancelarii Urzędu m. st. Warszawy w dniu 24 lutego 2020 r. Petycja została zarejestrowana pod nr 32/2020, zaś termin jej rozpatrzenia został wyznaczony na dzień 25 maja 2020 r. Niestety do dzisiaj brak jest informacji nt. sposobu jej załatwienia. Petycję oraz przebieg postępowania można śledzić w Publikatorze informacji o petycjach złożonych do Urzędu m. st. Warszawy na stronie https://petycje.um.warszawa.pl/petycje.php.

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z pismem RSM „Praga” z dnia 28 maja 2020 r. w powyższej sprawie oraz z petycją