INFORMACJA DOT. PRZEKSZTAŁCENIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Warszawa, dnia 25 marca 2020 r.

 

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej zamieszczamy link z informacją Prezydenta m. st. Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, iż w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Rada m. st. Warszawy podjęła decyzję o wydłużeniu do końca 2020 r. terminu załatwiania niezbędnych formalności w celu zachowania prawa do 98% bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Szczegóły na profilu FB Urzędu m. st. Warszawy: https://www.facebook.com/watch/?v=520728032150514