Mazowieckie spotkanie samorządowców i spółdzielców

6 września br. ponad 500 spółdzielców miało okazję uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu – uroczystym spotkaniu samorządowców i spółdzielców z woj. mazowieckiego, zorganizowanym wspólnymi siłami Krajowej Rady Spółdzielczej, Marszałka Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu udział wzięło wielu samorządowców z regionu, z Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem i przewodniczącym Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwikem Rakowskim. Obecni byli przedstawiciele KRS – Jerzy Jankowski, przewodniczący ZO KRS, Mieczysław Grodzki – prezes Zarządu KRS, Zbigniew Gawron – pełnomocnik KRS na woj. mazowieckie, a także przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów, m.in. Roman Lulis przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Licznie przybyli spółdzielcy, działacze klubów osiedlowych, członkowie klubów seniora prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W foyer zaprezentowana została wystawa Spółdzielczość polska w służbie ojczyzny i społeczeństwa, przygotowana z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Ale okazją do świętowania była także 20. rocznica funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych samorządów terytorialnych oraz 70. urodziny zespołu „Mazowsze”. Atrakcją spotkania był występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze.

Nasza Spółdzielnia została uhonorowana Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego  z podziękowaniem za zasługi w promowaniu ruchu spółdzielczego oraz cenny wkład wniesiony w rozwój gospodarczy i społeczny województwa mazowieckiego, a prezes Zarządu RSM „Praga” Andrzej Półrolniczak Medalem pamiątkowym „Pro Masovia” za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.