Petycja do Rady m. st. Warszawy w sprawie podwyżek stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warszawa, dnia 6 marca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Państwo,

w związku z drastycznymi podwyżkami stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali mieszkalnych, przyjętych przez Radę m. st. Warszawy uchwałami nr XXIV/671/2019 i nr XXIV/676/2019 z dnia 12.12.2019 r. oraz uchwałami nr XXV/728/2020 i XXV/730/2020 z dnia 16.01.2020 r.,
RSM „Praga” złożyła skargę na ww. uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że przygotowana została petycja w sprawie zmiany powyższych uchwał, którą mamy zamiar w najbliższym czasie złożyć na ręce Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy – Pani Ewy Malinowskiej – Grupińskiej oraz Prezydenta m. st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego. W petycji zdecydowanie protestujemy przeciwko tak wysokim podwyżkom opłat oraz przedstawiamy negatywne dla mieszkańców skutki tych uchwał.
Z treścią petycji mogą Państwo zapoznać się poniżej niniejszego ogłoszenia.

W związku z powyższym informujemy, że w dniach 10 – 12 oraz 16 – 18 marca 2020 r. przez pracowników Spółdzielni w Państwa budynkach będą zbierane podpisy pod ww. petycją.

Podpisy pod ww. petycją można złożyć również w Administracjach Osiedli oraz w Biurze Zarządu
przy ul. Białostockiej 11
od dnia 9 do dnia 23 marca 2020 r. w dniach i godzinach pracy Spółdzielni.

Zachęcamy Państwa do składania podpisów.

Dni i godziny pracy Spółdzielni:

Pon. 8-18; Wt. – Czw. 8-16; Pt. 8-14

/-/ Zarząd RSM „Praga”