Wyniki głosowania na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie RSM „Praga” przeprowadzonego w dniach 28, 29, 30 marca 2022 r.