I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013 w kategorii: spółdzielnie największe z przychodem z inwestycji

I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013

Miło nam poinformować, że Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” zajęła I miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013, organizowanym przez wydawnictwo „Domy Spółdzielcze”.

13 maja br. w zabytkowych wnętrzach zamku w Kliczkowie k. Bolesławca odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2013.

Świadomość, że im bardziej zaawansowana jest w danym kraju gospodarka rynkowa, tym większy jest w niej udział spółdzielni, nie jest w Polsce powszechna. W państwach członkowskich Unii Europejskiej spółdzielnie cieszą się specjalnymi przywilejami ustawowymi, tymczasem przygotowane w naszym kraju niektóre projekty zmian prawa spółdzielczego zmierzają do ustawowej likwidacji tej formy gospodarowania.

„Domy Spółdzielcze”, towarzyszące spółdzielczości mieszkaniowej od blisko 60 lat, działają na rzecz uznania spółdzielni za ważny element gospodarki. Służy temu m.in. Ranking, którego celem jest przekazanie opinii publicznej informacji o wysokiej i wzorcowej jakości spółdzielczego gospodarowania majątkiem członków.

Komisja nadzorująca przebieg Rankingu obradowała w składzie:
przewodniczący Komisji: Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS
oraz członkowie Komisji:
Iwona Drozd-Jaśniewicz – przedstawicielka ZRSM RP
Jan Sułowski – prezes Zarządu KZR SM
Maciej Cesarski – dr hab., prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
Zbigniew Gotfalski – członek redakcji „DS”

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Spółdzielnie największe z przychodem z inwestycji

I. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie
II. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa


Zobacz podobne