Osiedle Generalska

 

Kierownik Osiedla:
Andrzej Kowalczyk
Biuro Administracji:
ul. Zamiejska 3
03-580 Warszawa
Telefon:
22 678 11 07
Faks:
22 679 53 88
email:
generalska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Generalska”, drugie co do wielkości z 6 Osiedli skupionych pod wspólnym Zarządem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”, usytuowane jest na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy Targówek.

Głównymi projektantami osiedla byli mgr inż. architektury Z. Wacławek oraz dr inż. architektury M. Handzelewicz z wyłączeniem budynku przy ul. Remiszewskiej 1, który projektował architekt H. Łaguna.

Osiedle o dużym potencjale ekonomicznym, społecznym i gospodarczym swoją nazwę zawdzięcza dawnej ul. Generalska istniejącej w latach 1951 – 1992 w ówczesnej Dzielnicy Praga Północ. Ulica ta biegła od ul. Trockiej do granicy z Ząbkami, a obecnie stanowi fragment ul. Radzymińskiej.

W granicach Osiedla na powierzchni 197 981,7 m2 usytuowanym w części warszawskiej w obrębie ulic Zamiejska, Askenazego, Trocka, Gajkowicza, Mokra i Szczepanika oraz w części Osiedla w Markach w obrębie ulic Mieszka I i Okólna znajduje się 48 budynków mieszkalnych, 3 600 mieszkań, 65 lokali użytkowych, 2 pawilony wolnostojące, 2 garaże, 76 miejsc postojowych, 13 parkingów, 7 nowoczesnych placów zabaw.

Bliskość ośrodków kulturalno-oświatowych: szkoły, przedszkola, prężnie działający klub osiedlowy “Nasz Klub”, Teatr Rampa z sąsiadującym Skwerem Wiecha oraz oddalony o ok. 1,5 km Lasek Bródnowski, a także liczne punkty handlowo-usługowe umożliwiają mieszkańcom realizację sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych codziennych potrzeb.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 11Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady,  załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla.22 678 11 07
pok. 10Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5p.o. Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla ds. Eksploatacjinadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu22 678 11 87
22 678 13 98
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8

Marki – Mieszka I 13 lok. 12

Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów oraz firm sprzątających, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 679 97 51
22 511 22 51
22 781 13 80
(administrator Marki)
Ewa Chrzanowska
– Zamiejska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24
– Askenazego 1, 3, 5
– Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14
– Kuflewska 2, 4
– Remiszewska 1, 7
– Mokra 4, 31, 33
– Szczepanika 2
Grzegorz Tokarski
– Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Mokra 2, 23
– Askenazego 2, 6, 7, 9, 11
Stanisław Perzanowski (Marki)
– Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23
– Okólna 28
pok. 7Technicy – dla interesantówprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 679 79 09
pok. 7Technicy – rozliczenie mediówrozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 511 22 56
pok. 6Technicy – Mistrzprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej urządzeń i instalacji, dbanie o należyty wygląd i estetykę  obiektów budowlanych i przyległych terenów oraz ciągów pieszo – jezdnych, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 6Inspektor nadzoru robót budowlanychprzyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 11Specjalista
ds. eksploatacji
obsługa spraw z zakresu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod  działalność gospodarczą oraz reklamową w tym: sporządzanie umów najmu i dzierżawy,  wystawianie FV, wezwań do zapłaty, udzielanie informacji dotyczących wysokości stawki  oraz stanu kont czynszowych dla ww., współpraca z działem windykacji w zakresie spłat zaległości.22 511 25 04
Dział Księgowości
pok. 17Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla22 679 43 31
pok. 14Księgowość – fakturyksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, przetwarzanie danych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i analiz22 511 25 03
22 511 25 06
pok. 13Księgowość – czynszeobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o stanie konta czynszowego dla lokali mieszkalnych niezbędnych do przedstawienia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Dzielnicy dla uzyskania dodatku do czynszu,   bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz ich monitorowanie, współpraca w tym zakresie z Komisją Społeczno -Środowiskową Rady Osiedla oraz z Radą Osiedla, przygotowywanie wezwań do zapłaty dla lokali mieszkalnych, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania spraw do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych, współpraca z sekcją windykacji Biura Zarządu RSM “Praga” dotycząca dłużników22 678 08 06
pok. 13Księgowość – windykacja22 678 08 06
Klub Osiedlowy
Klub “Nasz Klub” Organizacja,  i prowadzenie zajęć kulturalno -oświatowych, zapewnienie  właściwej informacji dla mieszkańców nt. działalności prowadzonej w klubie, organizowanie i prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji “Lato w Mieście” i “Zima w Mieście”, współpraca z Zarządem Spółdzielni RSM “Praga” , Radą Osiedla “Generalska”, Komisją Społeczno -Środowiskową  Rady Osiedla “Generalska” oraz innymi organizacjami samorządowymi i placówkami kulturalno -oświatowymi w zakresie działalności klubu.22 679 58 52
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Piotr KozłowskiAskenazego 1, 2, 6
Maciej BakalarskiAskenazego 3
Jadwiga StrzalińskaAskenazego 5
Małgorzata RasińskaAskenazego 7, 9
Jarosław MatkowskiAskenazego 11
Czesław WarchołGajkowicza 1, 3
Władysława RadzioGajkowicza 4
Marzena ŁeskaGajkowicza 5
Franciszek SieńkoGajkowicza 7
Władysława RadzioGajkowicza 9
Tadeusz JusińskiGajkowicza 11
Mieczysław RadzioJaninówka 7, 9a
Anna TwardowskaJaninówka 9 (klatki 1 ÷ 3)
Iwona FierekJaninówka 9 (klatki 4 ÷ 6)
Maciej BakalarskiJaninówka 11
Janina RabińskaJaninówka 13
Janusz GrzegorzewskiJaninówka 14
Sylwester RozbickiKuflewska 2, 4
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna “PragaMieszka I 13, 15
Bogumiła KowalskaMieszka I 17, 21
Anna ZawistowskaMieszka I 23
Władysława RadzioMokra 2
Janusz GrzegorzewskiMokra 4
Władysława RadzioMokra 23
Urszula ŻywekMokra 31, 33
Anna ZawistowskaOkólna 28
Grażyna KamińskaRemiszewska 1
Andrzej WitakRemiszewska 7
Andrzej WitakSzczepanika 2
Jan NowakZamiejska 1
Barbara SuchenekZamiejska 3
Jacenty KurekZamiejska 5
Paweł KoiszZamiejska 7
Regina MroczekZamiejska 9
Janina PiechowiczZamiejska 11
Janina PiechowiczZamiejska 13
Regina MroczekZamiejska 15
Jan KlimaszewskiZamiejska 17
Maciej BakalarskiZamiejska 20, 24

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “GENERALSKA”
KADENCJA 2016-2019

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Danko Maciej Przewodniczący Rady Osiedla
2.Sobótka Hanna Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3.Staniszewski Kazimierz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4.Zawadzki Bogusław Sekretarz Rady Osiedla
5.Rutkowski Kazimierz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6.Kamiński Zygmunt Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Wójcik Zuzanna Ewa Przewodnicząca Komisji Społeczno Środowiskowej
8.Bartoś – Skwara Ewa Członek
9.Bąk Danuta Członek
10.Bielak Tadeusz Członek
11.Dąbrowski Marian Członek
12.Domańska Bożena Członek
13.Domżała Józef Członek
14.Hasior Hanna Członek
15.Przydworski Szczepan Członek
16.Wojsz Halina Członek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Generalska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowania
1ul. Gajkowicza 1111/194-10-06użytkowanie wieczyste
2ul. Gajkowicza 3
3ul. Gajkowicza 4
4ul. Gajkowicza 5
5ul. Gajkowicza 7
6ul. Gajkowicza 9
7ul. Gajkowicza 11
8ul. Janinówka 7
9ul. Janinówka 9
10ul. Janinówka 9A
11ul. Janinówka 11
12ul. Janinówka 13
13ul. Janinówka 14
14ul. Mokra 2
15ul. Mokra 4
16ul. Mokra 23
17ul. Szczepanika 2
18ul. Mokra 3129/14-10-06użytkowanie wieczyste
19ul. Mokra 33
20ul. Kuflewska 2111/284-10-06użytkowanie wieczyste
21ul. Kuflewska 4
22ul. Remiszewska 1104/34-10-06użytkowanie wieczyste
106/2
23ul. Remiszewska 7101/44-10-06użytkowanie wieczyste
24ul. Zamiejska 2019/44-10-03władanie
25ul. Zamiejska 24
26ul. Zamiejska 120/94-10-03władanie
27ul. Zamiejska 3
28ul. Zamiejska 5
29ul. Zamiejska 7
30ul. Zamiejska 9
31ul. Zamiejska 11
32ul. Zamiejska 13
33ul. Zamiejska 15
34ul. Zamiejska 17
35ul. Askenazego 254-10-03władanie
36ul. Askenazego 6
37ul. Askenazego 18/64-10-03władanie
38ul. Askenazego 3
39ul. Askenazego 5
40ul. Askenazego 7
41ul. Askenazego 9
42ul. Askenazego 11

Osiedle Generalska – miasto Marki – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowania
1ul. Mieszka I 1730/240031-3-08użytkowanie wieczyste
2ul. Mieszka I 21
3ul. Mieszka I 23
4ul. Okólna 28
5ul. Mieszka I 1330/250031-3-08użytkowanie wieczyste
6ul. Mieszka I 15

Plan remontów

 

Osiedle “Generalska”
2018
Rodzaj robótNieruchomośćTermin realizacji
INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
wykonanie projektu wymiany poziomów instalacji c.c.w. i z.w.Askenazego 1
Askenazego 5
Askenazego 7II kwartał
/ III kwartał
wymiana poziomów instalacji c.c.w. i z.w.Gajkowicza 1 II kwartał
/ III kwartał
Gajkowicza 11 II kwartał
/ III kwartał
Askenazego 7II kwartał
/ III kwartał
Zamiejska 17II kwartał
/ III kwartał
INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychMokra 33 I kwartał
Gajkowicza 11 I kwartał
Janinówka 7 I kwartał
Janinówka 9A I kwartał
Kuflewska 2 I kwartał
Szczepanika 2III kwartał
/ IV kwartał
Remiszewska 7III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 1III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 3III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 5III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 20III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 24III kwartał
/ IV kwartał
INSTALACJE GAZU
wymiana instalacji gazowejZamiejska 3III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 5III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 20III kwartał
/ IV kwartał
ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędneJaninówka 9 kl. IV, V, VII kwartał
Okólna 28I kwartał
Mieszka I 23I kwartał
Mieszka I 21I kwartał
Kuflewska 4I kwartał
Askenazego 3I kwartał
Zamiejska 3 kl. IV, VI kwartał
Zamiejska 9I kwartał
Zamiejska 20I kwartał
wymiana instalacji elektrycznej w piwnicyZamiejska 5 kl. III, IVI kwartał
Mokra 33 kl. IV, V, VII kwartał
DOCIEPLENIA
wykonanie PT na renowację elewacjiJaninówka 11I kwartał
Janinówka 13I kwartał
zwiększenie grubości docieplenia ścian zewnętrznych,
zdjęcie blach,wymiana balustrad,
remont wejść do budynku,
wymiana drzwi wejściowych do budynku
Kuflewska 2III kwartał
/ IV kwartał
renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów
+ remont wejść do budynku + wymiana drzwi wejściowych
Mieszka I 17III kwartał
/ IV kwartał
renowacja elewacji – malowanie ściany 4-ej (ostatniej)
+ wymiana balustrad + wykonanie PT
Janinówka 7III kwartał
/ IV kwartał
ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskiebudynki Osiedla
ROBOTY DROGOWE
ułożenie chodników z kostki + remont nawierzchni asfaltowychteren OsiedlaIII kwartał
/ IV kwartał
WYMIANA DRZWI NA GALERYJKACH
wymiana drzwi na galeryjkachAskenazego 7III kwartał
/ IV kwartał
Zamiejska 11III kwartał
/ IV kwartał
REMONT KLATEK SCHODOWYCH
I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont wejść do klatek schodowychJaninówka 7 kl. I, II, III, IV, V, VI, VII III kwartał
/ IV kwartał
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont schodów wejściowych
+ remont podjazdów do klatek schodowych
Zamiejska 13 kl. I + IIII kwartał
/ III kwartał
budowa altan śmietnikowych przystosowanych
do segregacji śmieci
w rejonie Askenazego 2, Askenazego 11, Gajkowicza 4II kwartał
/ III kwartał
wykonanie i montaż ogrodzeń terenów zielonychJaninówka 7III kwartał
/ IV kwartał
Janinówka 11III kwartał
/ IV kwartał
Kuflewska 2III kwartał
/ IV kwartał
Kuflewska 4III kwartał
/ IV kwartał
remont tarasu + PTRemiszewska 1II kwartał
/ III kwartał
ROBOTY MALARSKIE
remont klatek schodowych + PTRemiszewska 1I kwartał
Mieszka I 13II kwartał
Okólna 28II kwartał
Kuflewska 4III kwartał
/ IV kwartał
Mokra 23IV kwartał
Askenazego 1III kwartał
/ IV kwartał
ROBOTY INNE
wykonanie + montaż siłowni plenerowejrejon budynków
na ul. Zamiejskiej
 II kwartał
REMONTY DŹWIGÓW
wymiana aparatur sterowanych wraz z montażem systemu łączności
ze służbami ratowniczymi
Gajkowicza 7 kl. I, IIIII kwartał
/ III kwartał
Janinówka 9 kl. I, II, IIIII kwartał
/ III kwartał
Askenazego 7 kl. IIIII kwartał
/ III kwartał
remont kabiny dźwigu – wymiana laminatu ścian i sufitu kabiny,
modernizacja oświetlenia kabiny, wymiana kasety dyspozycji,
montaż lustra
Gajkowicza 11 kl. I, IIII kwartał
Askenazego 1 kl. II, IIII kwartał
Zamiejska 17 kl. I, III kwartał
wymiana dźwigu w całościJaninówka 11 kl. III
– dźwig osobowy
II kwartał
/ III kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt