Osiedle Generalska

Kierownik Osiedla:
Agnieszka Marjańska
Biuro Administracji:
ul. Zamiejska 3
03-580 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 678 11 07
Zgłoszenia
techniczne:

22 679 79 09
email:
generalska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.generalska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Generalska”, drugie co do wielkości z 6 Osiedli skupionych pod wspólnym Zarządem Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”, usytuowane jest na prawym brzegu Wisły w Dzielnicy Targówek.

Głównymi projektantami osiedla byli mgr inż. architektury Z. Wacławek oraz dr inż. architektury M. Handzelewicz z wyłączeniem budynku przy ul. Remiszewskiej 1, który projektował architekt H. Łaguna.

Osiedle o dużym potencjale ekonomicznym, społecznym i gospodarczym swoją nazwę zawdzięcza dawnej ul. Generalska istniejącej w latach 1951 – 1992 w ówczesnej Dzielnicy Praga Północ. Ulica ta biegła od ul. Trockiej do granicy z Ząbkami, a obecnie stanowi fragment ul. Radzymińskiej.

W granicach Osiedla na powierzchni 197 981,7 m2 usytuowanym w części warszawskiej w obrębie ulic Zamiejska, Askenazego, Trocka, Gajkowicza, Mokra i Szczepanika oraz w części Osiedla w Markach w obrębie ulic Mieszka I i Okólna znajduje się 48 budynków mieszkalnych, 3 600 mieszkań, 65 lokali użytkowych, 2 pawilony wolnostojące, 2 garaże, 76 miejsc postojowych, 13 parkingów, 7 nowoczesnych placów zabaw.
Bliskość ośrodków kulturalno-oświatowych: szkoły, przedszkola, prężnie działający klub osiedlowy “Nasz Klub”, Teatr Rampa z sąsiadującym Skwerem Wiecha oraz oddalony o ok. 1,5 km Lasek Bródnowski, a także liczne punkty handlowo-usługowe umożliwiają mieszkańcom realizację sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i innych codziennych potrzeb.

Do tej Administracji należy budynek zlokalizowany przy ul. Okólnej 24 w Markach. To nowoczesny, ośmiopiętrowy budynek. Jego widoczna z daleka sylwetka zachwyca prostotą formy i oryginalną kolorystyką elewacji.
Część mieszkań w tej inwestycji została sprzedana w preferencyjnym systemie ratalnym.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 11Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady,  załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla.22 678 11 07
pok. 10Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5p.o. Zastępcy Kierownika Administracji Osiedla ds. Eksploatacjinadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu22 678 11 87
22 678 13 98
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8

Marki – Mieszka I 21 kl. II

Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów oraz firm sprzątających, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 679 97 51
22 511 22 51
Ewa Chrzanowska
– Zamiejska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 24
– Askenazego 1, 3, 5
Agnieszka Kicek
– Janinówka 7, 9, 9A, 11, 13, 14
– Kuflewska 2, 4
– Remiszewska 1, 7
– Mokra 4, 31, 33
– Szczepanika 2
– Mieszka I 13, 15, 17, 21, 23 (Marki)
– Okólna 28 (Marki)
Grzegorz Tokarski
– Gajkowicza 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Mokra 2, 23
– Askenazego 2, 6, 7, 9, 11
pok. 7Technicy – dla interesantówprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 679 79 09
pok. 7Technicy – rozliczenie mediówrozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 511 22 56
pok. 6Technicy – Mistrzprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej urządzeń i instalacji, dbanie o należyty wygląd i estetykę  obiektów budowlanych i przyległych terenów oraz ciągów pieszo – jezdnych, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 6Inspektor nadzoru robót budowlanychprzyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami22 678 11 87
22 511 22 52
pok. 11Specjalista
ds. eksploatacji
obsługa spraw z zakresu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod  działalność gospodarczą oraz reklamową w tym: sporządzanie umów najmu i dzierżawy,  wystawianie FV, wezwań do zapłaty, udzielanie informacji dotyczących wysokości stawki  oraz stanu kont czynszowych dla ww., współpraca z działem windykacji w zakresie spłat zaległości.22 511 25 04
Dział Księgowości
pok. 17Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla22 679 43 31
pok. 14Księgowość – fakturyksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, przetwarzanie danych w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i analiz22 511 25 03
22 511 25 06
pok. 13Księgowość – czynszeobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, wydawanie zaświadczeń o stanie konta czynszowego dla lokali mieszkalnych niezbędnych do przedstawienia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Urzędzie Dzielnicy dla uzyskania dodatku do czynszu,   bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz ich monitorowanie, współpraca w tym zakresie z Komisją Społeczno -Środowiskową Rady Osiedla oraz z Radą Osiedla, przygotowywanie wezwań do zapłaty dla lokali mieszkalnych, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania spraw do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych, współpraca z sekcją windykacji Biura Zarządu RSM “Praga” dotycząca dłużników22 678 08 06
pok. 13Księgowość – windykacja22 678 08 06
Klub Osiedlowy
Klub “Nasz Klub” Organizacja,  i prowadzenie zajęć kulturalno -oświatowych, zapewnienie  właściwej informacji dla mieszkańców nt. działalności prowadzonej w klubie, organizowanie i prowadzenie  zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji “Lato w Mieście” i “Zima w Mieście”, współpraca z Zarządem Spółdzielni RSM “Praga” , Radą Osiedla “Generalska”, Komisją Społeczno -Środowiskową  Rady Osiedla “Generalska” oraz innymi organizacjami samorządowymi i placówkami kulturalno -oświatowymi w zakresie działalności klubu.22 679 58 52
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Małgorzata RasińskaAskenazego 1, 2, 6
Maciej BakalarskiAskenazego 3
Jadwiga StrzalińskaAskenazego 5
Małgorzata RasińskaAskenazego 7, 9
Jarosław MatkowskiAskenazego 11
Czesław WarchołGajkowicza 1, 3
Władysława RadzioGajkowicza 4
Marzena ŁeskaGajkowicza 5
Franciszek SieńkoGajkowicza 7
Władysława RadzioGajkowicza 9
Tadeusz JusińskiGajkowicza 11
Mieczysław RadzioJaninówka 7, 9a
Anna TwardowskaJaninówka 9 (klatki 1 ÷ 3)
Iwona FierekJaninówka 9 (klatki 4 ÷ 6)
Maciej BakalarskiJaninówka 11
Janina RabińskaJaninówka 13
Janusz GrzegorzewskiJaninówka 14
Sylwester RozbickiKuflewska 2, 4
Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna “PragaMieszka I 13, 15
Bogumiła KowalskaMieszka I 17, 21
Anna ZawistowskaMieszka I 23
Władysława RadzioMokra 2
Janusz GrzegorzewskiMokra 4
Władysława RadzioMokra 23
Urszula ŻywekMokra 31, 33
Anna ZawistowskaOkólna 28
Grażyna KamińskaRemiszewska 1
Andrzej WitakRemiszewska 7
Andrzej WitakSzczepanika 2
Jan NowakZamiejska 1
Barbara SuchenekZamiejska 3
Jacenty KurekZamiejska 5
Paweł KoiszZamiejska 7
Regina MroczekZamiejska 9
Janina PiechowiczZamiejska 11
Janina PiechowiczZamiejska 13
Regina MroczekZamiejska 15
Jan KlimaszewskiZamiejska 17
Maciej BakalarskiZamiejska 20, 24

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “GENERALSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Danko Maciej Przewodniczący Rady Osiedla
2.Sobótka Hanna Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3.Zawadzki Bogusław Sekretarz Rady Osiedla
4.Rutkowski Kazimierz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.Kamiński Zygmunt Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.Domańska Bożena Przewodnicząca Komisji Społeczno-Środowiskowej
7.Bartoś – Skwara Ewa Członek
8.Bielak Tadeusz Członek
9.Dąbrowski Marian Członek
10.Domżała Józef Członek
11.Dzikowski Andrzej Członek
12.Grotkowska – Wójcik Halina Członek
13.Hasior Hanna Członek
14.Krawczyk Włodzimierz Członek
15.Laskowski Andrzej Członek
16.Motyczyńska EwaCzłonek
17.Przydworski SzczepanCzłonek
18.Wojsz HalinaCzłonek

Spis nieruchomości

Osiedle Generalska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowania
1ul. Gajkowicza 1111/194-10-06własność
2ul. Gajkowicza 3
3ul. Gajkowicza 4
4ul. Gajkowicza 5
5ul. Gajkowicza 7
6ul. Gajkowicza 9
7ul. Gajkowicza 11
8ul. Janinówka 7
9ul. Janinówka 9
10ul. Janinówka 9A
11ul. Janinówka 11
12ul. Janinówka 13
13ul. Janinówka 14
14ul. Mokra 2
15ul. Mokra 4
16ul. Mokra 23
17ul. Szczepanika 2
18ul. Mokra 3129/14-10-06
19ul. Mokra 33
20ul. Kuflewska 2111/284-10-06
21ul. Kuflewska 4
22ul. Remiszewska 1104/34-10-06
106/2
23ul. Remiszewska 7101/44-10-06
24ul. Zamiejska 2019/44-10-03władanie
25ul. Zamiejska 24
26ul. Zamiejska 120/94-10-03władanie
27ul. Zamiejska 3
28ul. Zamiejska 5
29ul. Zamiejska 7
30ul. Zamiejska 9
31ul. Zamiejska 11
32ul. Zamiejska 13
33ul. Zamiejska 15
34ul. Zamiejska 17
35ul. Askenazego 254-10-03władanie
36ul. Askenazego 6
37ul. Askenazego 18/64-10-03władanie
38ul. Askenazego 3
39ul. Askenazego 5
40ul. Askenazego 7
41ul. Askenazego 9
42ul. Askenazego 11

Osiedle Generalska – miasto Marki – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowania
1ul. Mieszka I 1730/240031-3-08własność
2ul. Mieszka I 21
3ul. Mieszka I 23
4ul. Okólna 2430/3 i 52/4
5ul. Okólna 2830/24
6ul. Mieszka I 1330/25
7ul. Mieszka I 15

Plan remontów

Osiedle “Generalska”
ROK 2021
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników ciepłaMieszka I 13II/III kwartał
Mieszka I 15
Mieszka I 17
Mieszka I 21
Mieszka I 23
Okólna 28
2.INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychGajkowicza 3I/II kwartał
Gajkowicza 5
Gajkowicza 7
Mokra 23
Wymiana pionów kanalizacji w lokalach mieszkalnychAskenazego 1II/III kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnychZamiejska 1I/II kwartał
Wymiana instalacji gazowej wraz z montażem liczników indywidualnychAskenazego 11III/IV kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana WLZMieszka I 21II/III kwartał
Janinówka 11
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych na energooszczędneGajkowicza 5II/IV kwartał
Gajkowicza 9
Gajkowicza 11
Janinówka 11 (kl. 3-4)
Janinówka 14
Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicyMieszka I 15 (kl. 4-6)I kwartał
Zamiejska 3 (kl. 1-3)
Zamiejska 7
Wymiana głównej tablicyMieszka I 15 (kl. 1-3)II/III kwartał
Wymiana lamp oświetleniowychMieszka I 13II/IV kwartał
Mieszka I 15
Remont instalacji odgromowejJaninówka 11II/IV kwartał
Janinówka 14
5.REMONTY I RENOWACJE ELEWACJI
Renowacja elewacji + wymiana balustrad balkonów + przebudowa wejść do budynku + wymiana drzwi wejściowychJaninówka 9 (I etap)II/IV kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
Remonty daszkówAskenazego-ZamiejskaII/IV kwartał
7.ROBOTY DROGOWE
Wykonanie fragmentów ciągów pieszych przy częściowej likwidacji trawnikówGajkowicza 3II/III kwartał
8.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana drzwi na galeryjkachMokra 31II/III kwartał
Mokra 33
9.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Malowanie klatek schodowychGajkowicza 9 (kl. 1-2)I-IV kwartał
Zamiejska 1
Zamiejska 15
Mieszka I 21
Wymiana okładzin ściennych w wejściach do klatek schodowychAskenazego 1 (kl. 1-3)II/IV kwartał
Zamiejska 15 (kl. 1-2)
Zamiejska 17 (kl. 1-2)
10.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Przebudowa altan śmietnikowych przystosowanych do segregacji śmieciRemiszewska 7II/III kwartał
11.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Doposażenie placu zabaw w zestaw “Wóz Strażacki”ZamiejskaII/III kwartał
12.DŹWIGI
Montaż falownikaKuflewska 4 (meblowy)II/III kwartał
Wymiana aparatury sterowejAskenazego 3 kl. 1II/III kwartał
Zamiejska 3 kl. 2, 4
Zamiejska 5 kl. 2, 3
Wymiana zespołu napędowegoJaninówka 9 kl. 6 (osobowy)II/III kwartał
Mokra 2 (meblowy)
Wymiana kabiny dźwigowej i drzwi na piętrachKuflewska 4 (meblowy)III/IV kwartał
Zamiejska 20 (meblowy)
13.Wykaz prac związanych z programem JESSICA 2
Regulacja instalacji c.o.Janinówka 11II/III kwartał
Zdjęcie blach na szczytach budynków + docieplenie ścian + wymiana balustrad balkonowych + remont wejść do budynku z wymianą drzwi wejściowych – II etapJaninówka 11I/II kwartał – zakończenie docieplenia
Remont klatek schodowychJaninówka 11I/II kwartał
Remont klatek schodowych – II etapJaninówka 13I/II kwartał
Modernizacja klubu osiedlowego “NASZ KLUB”Zamiejska 1I/III kwartał
Modernizacja dźwigów (3szt.)Janinówka 11 kl. 1,2,4I kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety