Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle “Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby “Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł “Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla “Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka ? to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 3Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5Zastępca Kierownika Administracji Osiedlanadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedlawew. 822, 6
Barbara Dorobek
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Magdalena Wojtaszewska
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Oskar Nagiel
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
pok. 7Zgłoszeniaprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedluwew. 820, 4
pok. 1Konserwatorwew. 823
pok. 2Inspektorzywew. 824, 5
pok. 13Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedlawew. 818
Dział Księgowości
pok. 10Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedlawew. 816
pok. 9Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczekwew. 815
pok. 11Księgowość – czynsze Iobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowychwew. 817, 2
pok. 6Księgowość – czynsze IIwew. 819, 3
pok. 12Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczaniawew. 825, 9
pok. 13Rozliczenia wodomierzywew. 818, 7
Klub Osiedlowy
Klub “Kuźnia”600 460 604
660 411 821

 

Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Bożena DobroczyńskaBiałostocka 7 kl. 1-3
Hanna StępieńBiałostocka 7 kl. 4-6
Bożena SulichBiałostocka 7 kl. 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina SiwakBiałostocka 11 kl. 1-3
Jolanta MolendaBiałostocka 11 kl. 4-5, Białostocka 9 kl. 5
Dorota WąsowskaBiałostocka 11 kl. 6-8
Małgorzata Skórka – Firma SprzątającaBiałostocka 48 kl. 1-7
Regina OłdakBiałostocka 9 kl. 1-3
Stanisław SulichBiałostocka 9 kl. 6-8
BART- RAF Usługi Sprzątania Małgorzata RyszewskaKijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Firma sprzątająca Adam SękKijowska 11, kl. 12-22
Adam SękKijowska 11, kl. 23-33
Czesław ChorchosKijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta LewandowskaKorsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Zdzisław SoćkoKorsaka 1 kl. 2-3
Emilia Sęktas – firma sprzątającaŁochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa WalczakŁomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria GodlewskaMarkowska 6 kl. 1-2
Kazimierz ZalewskiSiedlecka 16/24 kl. 1-2, Radzymińska 50
Zofia SzczypkowskaRadzymińska 52a, Wołomińska 19
Barbara WyszpolskaRadzymińska 54/58, Radzymińska 60/66
Renata RozbickaRadzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Józef WołowiczSiedlecka 1/15 kl. 1-3
Eugeniusz ŻeroTarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr KuligowskiAl. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Aniela Makowska-JeleńAl. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Urszula CzerniejewskaWiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma sprzątającaWiosenna 2 kl. 1-3
Krystyna OśkoZąbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej SitnickiZąbkowska 40 kl. 1-9, Ząbkowska 52 – pawilon

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “KIJOWSKA”
KADENCJA 2016-2019

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Jarzębska Hanna Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Drozdowski Tadeusz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Gruszczyńska Joanna Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4.Michalczyk Włodzimierz Sekretarz Rady Osiedla
5.Niziołek Janusz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.Borucki Wiesław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Wojtasik Hanna Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8.Łabędź Krystyna Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9.Bąk Krzysztof Członek
10.Doda Józef Członek
11.Haraburda Ewa Członek
12.Masikowska Elżbieta Członek
13.Matalińska Barbara Członek
14.Niernsee Sebastian Członek
15.Sobolewska Elżbieta Członek
16.Strzelecki Paweł Członek
17.Tarkowska Barbara Członek
18.Wojdyga Mieczysław Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Białostocka 48934-14-05własnośćSzmulowizna Wschodnia
56/4własność
2ul. Wiosenna 1914-14-05użytkowanie wieczysteSzmulowizna B
3ul. Wiosenna 2
4ul. Wiosenna 3
5ul. Tarchomińska 10
6ul. Łomżyńska 22/24524-14-04użytkowanie wieczysteSzmulowizna Wschodnia
53/6
7ul. Łochowska 1/29113/24-14-01władanie
42/54-14-04
42/3
8ul. Łochowska 34594-14-04władanie
42/34-14-04władanie
9ul. Siedlecka 1/1542/34-14-04władanie
10ul. Siedlecka 16/24874-14-04władanie
11ul. Radzymińska 68/72113/34-14-01władanie
12ul. Radzymińska 60/66113/54-14-01władanie
13ul. Radzymińska 54/58113/64-14-01władanie
113/7
14ul. Radzymińska 52A113/74-14-01władanie
15ul. Łomżyńska 15/251144-14-01władanie
16ul. Wołomińska 19234-14-04władanie
17ul. Ząbkowska 4022/64-14-07władanieSzmulowizna AI i AII
18ul. Markowska 622/6
19ul. Korsaka 122/6
20ul. Kijowska 1122/6
22/3
47/1
21al. Tysiaclecia 15122/3
47/1
22ul. Bialostocka 764-14-03władanie
23ul. Białostocka 9
24ul. Białostocka 1124
25

Plan remontów

Osiedle “Kijowska”
2018
Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
INSTALACJE C.O.
montaż zaworów podpionowychBiałostocka 7planowane na II – III kwartał
montaż podzielników kosztów ciepłaŁochowska 1/29planowane na IV kwartał
Radzymińska 68/72planowane na IV kwartał
INSTALACJE C.C.W. i Z.W.
wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktem poboru wody
do celów ppoż w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydrofobowego
Białostocka 9wykonano
INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychBiałostocka 7planowane na IV kwartał
Wiosenna 2planowane na IV kwartał
Łomżyńska 15/25planowane na IV kwartał
Tarchomińska 10planowane na IV kwartał
INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany instalacji gazuŁomżyńska 22/24planowane na I kwartał
wymiana instalacji gazuŁomżyńska 22/24planowane na II kwartał
REMONTY ELEKTRYCZNE
dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilaniaŁochowska 1/29planowane na I kwartał
Radzymińska 54/58planowane na I kwartał
Wiosenna 1planowane na I kwartał
Tarchomińska 10planowane na I kwartał
Łochowska 34planowane na I kwartał
Radzymińska 52aplanowane na I kwartał
wymiana wewnętrznych linii zasilaniaŁochowska 1/29planowane na III – IV kwartał
Radzymińska 54/58planowane na III – IV kwartał
Wiosenna 1planowane na III – IV kwartał
Tarchomińska 10planowane na III – IV kwartał
Łochowska 34planowane na III – IV kwartał
Radzymińska 52aplanowane na III – IV kwartał
wymiana tablic głównychBiałostocka 9planowane na II kwartał
wymiana instalacji elektrycznej oświetlenie terenuBiałostocka 9planowane na II – III kwartał
Białostocka 11planowane na II – III kwartał
wykonanie monitoringuBiałostocka 9planowane na IV kwartał
DOCIEPLENIA
docieplenie stropodachuŁochowska 1/29planowane na III kwartał
Radzymińska 68/72planowane na III kwartał
Al. Tysiąclecia 151planowane na III kwartał
Łomżyńska 22/24planowane na III kwartał
ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachu Białostocka 7planowane na II – III kwartał
 Łochowska 1/29planowane na II – III kwartał
remont pokrycia dachu ze zrywką Siedlecka 16/24planowane na II – III kwartał
ROBOTY DROGOWE
naprawy nawierzchni asfaltowych po zimieosiedleplanowane na II – III kwartał
wymiana nawierzchni przed wejściem na kostkęMarkowska 6planowane na II – III kwartał
REMONTY KLATEK SCHODOWYCH
I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
malowanie klatek schodowych, łączników wraz z wymianą oświetlenia wew LEDBiałostocka 9planowane na III – IV kwartał
malowanie klatki schodowej metodą natryskową wraz z remontem parteru
w podwyższonym standardzie ( płytki gres )
Łochowska 34planowane na III kwartał
malowanie klatki schodowej metodą natryskową wraz z remontem parteru
w podwyższonym standardzie ( płytki gres ) wraz z remontem wejścia do budynku
Wiosenna 1planowane na III kwartał
Tarchomińska 10planowane na III kwartał
remont wejść do klatki schodowejBiałostocka 7planowane na III – IV kwartał
Białostocka 11planowane na III – IV kwartał
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont balkonówBiałostocka 7planowane na II – III kwartał
teren osiedlaplanowane na II – IV kwartał
wymiana dylatacji poziomych w płycie betonowej tarasuBiałostocka 9planowane na II – III kwartał
Kijowska 11planowane na II – III kwartał
remont pomieszczeń administracjiBiałostocka 48planowane na III – IV kwartał
ROBOTY MALARSKIE
malowanie garażuBiałostocka 48planowane na III – IV kwartał
TEREN ZIELONE – PLACE ZABAW
zagospodarowanie terenów zieleni w lokalizacji Białostocka 7,
Wołomińska 19
Białostocka 7planowane na II kwartał
wykonanie ogrodzenia nowych nasadzeń w lokalizacji Wołomińska 19Wołomińska 19planowane na II kwartał
wymiana nawierzchni placu zabawBiałostocka 7planowane na II kwartał
wykonanie placu street workoutBiałostocka 9planowane na II kwartał
wymiana sprzętu zabawowegoteren osiedlaplanowane na II kwartał
zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu dot. planu konserwacjiplanowane na II kwartał
pielęgnacja terenów zieleni dot. planu konserwacjiplanowane na II – IV kwartał
ROBOTY INNE
wykonanie szlabanów z systemu umożliwiającym natychmiastowy
wjazd służbom ratunkowym
Białostocka 9planowane na III kwartał
Białostocka 11planowane na III kwartał
DŹWIGI
wymiana dźwigu z dostosowaniem aparatury do drzwi automatycznychBiałostocka 11 kl. 3planowane na II – III kwartał
modernizacja aparatury sterowej ( rozbudowa o falownik )Al. Tysiąclecia 151 kl. 3, lewyplanowane na II – III kwartał
Al. Tysiąclecia 151 kl. 3, prawyplanowane na II – III kwartał
Markowska 6 kl. 2, lewyplanowane na II – III kwartał
Markowska 6 kl. 2, prawyplanowane na II – III kwartał
wymiana zespołu napędowegoŁochowska 1/29, kl. 2, towarowyplanowane na II – III kwartał
Radzymińska 68/72 kl. 2 lewy, osobowyplanowane na II – III kwartał
Radzymińska 68/72 kl. 2 prawy, towarowyplanowane na II – III kwartał
Łomżyńska 15/25 kl. 1 lewy, osobowyplanowane na II – III kwartał
Łomżyńska 15/25 kl. 1 prawy, towarowyplanowane na II – III kwartał
renowacja kabiny dźwiguŁomżyńska 15/25 kl. 1 , osobowyplanowane na II – IV kwartał
Łomżyńska 15/25 kl. 1 , towarowyplanowane na II – IV kwartał
Łomżyńska 15/25 kl. 2 lewy, osobowyplanowane na II – IV kwartał
Radzymińska 68/72, kl 1, osobowyplanowane na II – IV kwartał
Radzymińska 68/72, kl 1, towarowyplanowane na II – IV kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt