Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle “Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby “Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł “Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla “Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka ? to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 3Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2Zastępca Kierownika Administracji Osiedlanadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 6Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedlawew. 822, 6
Magdalena Wojtaszewska
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Adrian Przybysz
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Piotr Wyszogrodzki
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
Zgłoszeniaprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedluwew. 820, 4
pok. 11Konserwator
pok. 10Inspektorzywew. 824, 5
pok. 8Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedlawew. 818
Dział Księgowości
pok. 1Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedlawew. 816
pok. 9Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczekwew. 815
pok. 7Księgowość – czynsze Iobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowychwew. 817, 2
pok. 5Księgowość – czynsze IIwew. 819, 3
pok. 11Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczaniawew. 825, 9
pok. 7Rozliczenia wodomierzywew. 817, 2
Klub Osiedlowy
Klub “Kuźnia”600 460 604
660 411 821

 

Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Hanna Stępień – Firma SprzątającaBiałostocka 7 kl. 4-6
Elżbieta Ołdak – Firma SprzątającaBiałostocka 7 kl. 1-3, 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina SiwakBiałostocka 11 kl. 1-3
Jolanta Molenda – Firma SprzątającaBiałostocka 11 kl. 4-8, Białostocka 9 kl. 5
Małgorzata Skórka – Firma SprzątającBiałostocka 48 kl. 1-7, Białostocka 9 kl. 6-8
Regina OłdakBiałostocka 9 kl. 1-3
Małgorzata Ryszewska – Firma SprzątającaKijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Ewa Sęk – Firma SprzątającaKijowska 11, kl. 12-22
Adam SękKijowska 11, kl. 23-33
Czesław ChorchosKijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta LewandowskaKorsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Iwona Celińska – Firma SprzątającaKorsaka 1 kl. 1-2, Siedlecka 16/24 kl. 1-2
Mirosława Rozbicka – Firma SprzątającaŁochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa WalczakŁomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria GodlewskaMarkowska 6 kl. 1-2
Joanna SienkiewiczRadzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 52A
Renata RozbickaRadzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma SprzątającaSiedlecka 1/15 kl. 1-3, Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Eugeniusz ŻeroTarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr KuligowskiAl. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Urszula CzerniejewskaWiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma SprzątającaWiosenna 2 kl. 1-3, Wołomińska 19
Krystyna OśkoZąbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej SitnickiZąbkowska 40 kl. 1-9

 

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “KIJOWSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Jarzębska Hanna Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Gruszczyńska Joanna Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Drozdowski Tadeusz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4.Michalczyk Włodzimierz Sekretarz Rady Osiedla
5.Niziołek Janusz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.Borucki Wiesław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Wojtasik Hanna Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8.Łabędź Krystyna Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9.Bąk Krzysztof Członek
10.Haraburda Ewa Członek
11.Kacprzyk Piotr Członek
12.Klimiuk Sylwester Członek
13.Masikowska-Krzewska Elżbieta Członek
14.Matalińska Barbara Członek
15.Niernsee Sebastian Członek
16.Papierski Mirosław Członek
17.Strzelecki Paweł Członek
18.Szatańska Monika Członek
19.Tarkowska BarbaraCzłonek
20.Wojdyga MieczysławCzłonek
21.Zięba JarosławCzłonek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Białostocka 48934-14-05własnośćSzmulowizna Wschodnia
56/4własność
2ul. Wiosenna 1914-14-05użytkowanie wieczysteSzmulowizna B
3ul. Wiosenna 2
4ul. Wiosenna 3
5ul. Tarchomińska 10
6ul. Łomżyńska 22/24524-14-04użytkowanie wieczysteSzmulowizna Wschodnia
53/6
7ul. Łochowska 1/29113/24-14-01władanie
42/54-14-04
42/3
8ul. Łochowska 34594-14-04władanie
42/34-14-04władanie
9ul. Siedlecka 1/1542/34-14-04władanie
10ul. Siedlecka 16/24874-14-04władanie
11ul. Radzymińska 68/72113/34-14-01władanie
12ul. Radzymińska 60/66113/54-14-01władanie
13ul. Radzymińska 54/58113/64-14-01władanie
113/7
14ul. Radzymińska 52A113/74-14-01władanie
15ul. Łomżyńska 15/251144-14-01władanie
16ul. Wołomińska 19234-14-04władanie
17ul. Ząbkowska 4022/64-14-07władanieSzmulowizna AI i AII
18ul. Markowska 622/6
19ul. Korsaka 122/6
20ul. Kijowska 1122/6
22/3
47/1
21al. Tysiaclecia 15122/3
47/1
22ul. Bialostocka 764-14-03władanie
23ul. Białostocka 9
24ul. Białostocka 1124
25

Plan remontów

Osiedle “Kijowska”
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowymBiałostocka 48I kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy
z pozostawieniem nakładki radiowej
z przeprogramowaniem nakładki
na nowy wodomierz
Kijowska 11I kwartał
Al. Tysiąclecia 151I kwartał
Radzymińska 60/66I kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
wyniesienie kurków gazu na zewnątrzZąbkowska 40III – IV kwartał
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
wymiana wewnętrznych lini zasilania (60%)Wiosenna 2I kwartał
wymiana wewnętrznych linii zasilania (100%)Siedlecka 1/15II kwartał
modernizacja instalacji elektrycznej piwnic
i garaży wraz z wymianą tablic głównych
Kijowska 11II kwartał
5.RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
naprawa, mycie i malowanie elewacji + projektŁomżyńska 22/24II kwartał
docielenie stropodachuKijowska 11III kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
remont pokrycia dachu ze zrywkąMarkowska 6III – IV kwartał
7.ROBOTY DROGOWE
wymiana nawierzchni przy budynku na kostkęWiosenna 1II kwartał
naprawy nawierzchni asfaltowychTeren OsiedlaII kwartał
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiWiosenna 2II kwartał
Siedlecka 1/15III – IV kwartał
Siedlecka 16/24II – III kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont elewacji w systemie STOBiałostocka 48I kwartał
remont zsypów z wymianą szufladSiedlecka 1/15II kwartał
Wiosenna 2II kwartał
Siedlecka 16/24II kwartał
remont balkonówTeren OsiedlaII – IV kwartał
10.ROBOTY MALARSKIE
malowanie płotkówTeren OsiedlaII kwartał
malowanie balustrad strona północnaKijowska 11III kwartał
11.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
zabiegi pielęgnacyjne drzewTeren OsiedlaI kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji
Wiosenna 2/Wiosenna 3, górka B
Wiosenna 2I kwartał
Wiosenna 3I kwartał
zagospodarowanie terenu zieleni w lokalizacji Białostocka 11Białostocka 11II kwartał
12.ROBOTY INNE
montaż szlabanów systemem kontroli wjazdu i wyjazdu
oraz systemem umożliwiającym natychmiastowy wjazd
pojazdom uprzywilejowanym
Ząbkowska 40II kwartał
wymiana poręczy na poręcz ze stali nierdzewnejRadzymińska 60/66III kwartał
Łomżyńska 15/25III kwartał
13.DŹWIGI
wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury
sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowych
Siedlecka 16/24 kl. 2 osobowyII kwartał
wymiana drzwi szybowychRadzymińska 60/66 lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 1, lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawyII kwartał
wymiana kabinyŁochowska 1/29 kl 1, lewy i prawyII kwartał
Łochowska 1/29 kl 2, lewy i prawyII kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt