Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle “Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby “Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł “Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla “Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka – to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 3Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2Zastępca Kierownika Administracji Osiedlanadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 6Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedlawew. 822, 6
Magdalena Wojtaszewska
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Adrian Przybysz
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Piotr Wyszogrodzki
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
Zgłoszeniaprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedluwew. 820, 4
pok. 11Konserwator
pok. 10Inspektorzywew. 824, 5
pok. 8Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedlawew. 818
Dział Księgowości
pok. 1Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedlawew. 816
pok. 9Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczekwew. 815
pok. 7Księgowość – czynsze Iobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowychwew. 817, 2
pok. 5Księgowość – czynsze IIwew. 819, 3
pok. 11Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczaniawew. 825, 9
pok. 7Rozliczenia wodomierzywew. 817, 2
Klub Osiedlowy
Klub “Kuźnia”600 460 604
660 411 821
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Hanna Stępień – Firma SprzątającaBiałostocka 7 kl. 4-6
Elżbieta Ołdak – Firma SprzątającaBiałostocka 7 kl. 1-3, 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina SiwakBiałostocka 11 kl. 1-3
Jolanta Molenda – Firma SprzątającaBiałostocka 11 kl. 4-8, Białostocka 9 kl. 5
Małgorzata Skórka – Firma SprzątającBiałostocka 48 kl. 1-7, Białostocka 9 kl. 6-8
Regina OłdakBiałostocka 9 kl. 1-3
Małgorzata Ryszewska – Firma SprzątającaKijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Ewa Sęk – Firma SprzątającaKijowska 11, kl. 12-22
Adam SękKijowska 11, kl. 23-33
Czesław ChorchosKijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta LewandowskaKorsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Iwona Celińska – Firma SprzątającaKorsaka 1 kl. 1-2, Siedlecka 16/24 kl. 1-2
Mirosława Rozbicka – Firma SprzątającaŁochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa WalczakŁomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria GodlewskaMarkowska 6 kl. 1-2
Joanna SienkiewiczRadzymińska 54/58, Radzymińska 60/66, Radzymińska 52A
Renata RozbickaRadzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Katarzyna Kwiatkowska – Firma SprzątającaSiedlecka 1/15 kl. 1-3, Al. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Eugeniusz ŻeroTarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr KuligowskiAl. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Urszula CzerniejewskaWiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma SprzątającaWiosenna 2 kl. 1-3, Wołomińska 19
Krystyna OśkoZąbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej SitnickiZąbkowska 40 kl. 1-9

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “KIJOWSKA”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Jarzębska Hanna Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Gruszczyńska Joanna Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Drozdowski Tadeusz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4.Michalczyk Włodzimierz Sekretarz Rady Osiedla
5.Strzelecki Paweł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6.Niziołek Janusz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Wojtasik Hanna Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8.Łabędź Krystyna Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9.Bąk Krzysztof Członek
10.Haraburda Ewa Członek
11.Kacprzyk Piotr Członek
12.Klimiuk Sylwester Członek
13.Masikowska-Krzewska Elżbieta Członek
14.Matalińska Barbara Członek
15.Niernsee Sebastian Członek
16.Papierski Mirosław Członek
17.Szatańska Monika Członek
18.Tarkowska BarbaraCzłonek
19.Wojdyga MieczysławCzłonek
20.Zięba JarosławCzłonek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Białostocka 48934-14-05własnośćSzmulowizna Wschodnia
56/4własność
2ul. Wiosenna 1914-14-05własnośćSzmulowizna B
3ul. Wiosenna 2
4ul. Wiosenna 3
5ul. Tarchomińska 10
6ul. Łomżyńska 22/24524-14-04własnośćSzmulowizna Wschodnia
53/6
7ul. Łochowska 1/29113/24-14-01władanie
42/54-14-04
42/3
8ul. Łochowska 34594-14-04władanie
42/34-14-04władanie
9ul. Siedlecka 1/1542/34-14-04władanie
10ul. Siedlecka 16/24874-14-04władanie
11ul. Radzymińska 68/72113/34-14-01władanie
12ul. Radzymińska 60/66113/54-14-01władanie
13ul. Radzymińska 54/58113/64-14-01władanie
113/7
14ul. Radzymińska 52A113/74-14-01władanie
15ul. Łomżyńska 15/251144-14-01władanie
16ul. Wołomińska 19234-14-04władanie
17ul. Ząbkowska 4022/64-14-07władanieSzmulowizna AI i AII
18ul. Markowska 622/6
19ul. Korsaka 122/6
20ul. Kijowska 1122/6
22/3
47/1
21al. Tysiaclecia 15122/3
47/1
22ul. Bialostocka 764-14-03władanie
23ul. Białostocka 9
24ul. Białostocka 116
24

Plan remontów

Osiedle “Kijowska”
ROK 2021
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Wymiana podliczników c.o. wraz z przekazaniem do VEOLIIBiałostocka 48I kwartał
Kijowska 11
Markowska 6
Siedlecka 1/15
Siedlecka 16/24
Wołomińska 19
Wymiana podzielników kosztów ciepłaBiałostocka 9II kwartał
2.INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z przeprogramowaniem nakładki na nowy wodomierzMarkowska 6I-II kwartał
Wiosenna 1
Wiosenna 3
Łomżyńska 22/24
Siedlecka 1/15
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z przeprogramowaniem nakładki na nowy wodomierzKorsaka 1IV kwartał
Radzymińska 54/58
Wymiana legalizacyjna wodomierzy z nową nakładką radiowąZąbkowska 40I-II kwartał
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana wewnętrznych lini zasilaniaŁomżyńska 22/24II kwartał
Wymiana wewnętrznych lini zasilaniaŁomżyńska 15/25II-III kwartał
Montaż instalacji fotowoltaicznychŁomżyńska 22/24I-II kwartał
Łomżyńska 15/25
Wymiana instalacji odgromowejSiedlecka 16/24II kwartał
Montaż zwór elektromagnetycznychBiałostocka 7I kwartał
Białostocka 9
Białostocka 11
Modernizacja instalacji elektrycznej w piwnicy i garażu wraz z wymianą tablic głównychKijowska 11I kwartał
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego zewnetrznego i wewnętrznegoosiedleI-II kwartał
4.REMONTY ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM
docielenie stropodachuKijowska 11III kwartał
5.REMONTY I RENOWACJE ELEWACJI
Naprawa, mycie i malowanie elewacjiŁochowska 34III kwartał
Wiosenna 1
6.ROBOTY DEKARSKIE
Remont pokrycia dachuAl. Tysiąclecia 151II-III kwartał
Wiosenna 3
Łomżyńska 22/24
7.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana stolarki okiennejŁomżyńska 15/25I kwartał
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiSiedlecka 1/15I kwartał
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiMarkowska 6II-III kwartał
Remont klatek schodowych wraz z korytarzykami lokatorskimiŁomżyńska 15/25III-IV kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
remont komór zsypowychSiedlecka 1/15III-IV kwartał
Siedlecka 16/24
Wołomińska 19
Radzymińska 54/58
Radzymińska 60/66
Radzymińska 68/72
Łomżyńska 15/25
Łochowska 1/29
Remont schodów wejściowych na tarasBiałostocka 9I-II kwartał
Wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowychAl. Tysiąclecia 151II kwartał
10.ROBOTY MALARSKIE
Naprawa i malowanie przęseł ogrodzeniowychteren osiedlaIII-IV kwartał
11.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Zagospodarowanie terenu zieleni od strona północna od strony ul. PodlaskiejKijowska 11II-III kwartał
12.DŹWIGI
Wymiana zespołu napędowego, modernizacja aparatury sterowej, wymiana kabiny i drzwi szybowychSiedlecka 16/24 kl. 2 osobowyw trakcie wymiany
Wymiana aparatury sterowej, wymiana drzwi szybowychSiedlecka 16/24 kl. 2 towarowy; kl. 1 osobowy i towarowyw trakcie wymiany
Wymiana drzwi szybowychWołomińska 19, lewy i prawyIII kwartał
Wymiana aparatury sterowej, wymiana drzwi szybowych, modernizacjaAl. Tysiąclecia 151 kl. 5 prawyIII kwartał
13.WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM JESSICA 2
Wykonanie Sali multimedialnejKijowska 11I-III kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo,

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga” Osiedle “Kijowska” informuje, że Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA, inwestor wznoszący budynek mieszkalny na posesji przy ul. Łochowskiej 36, zawarł z Urzędem Dzielnicy Praga Północ umowę dzierżawy fragmentu terenu pomiędzy budynkami Łochowska 34 i Siedlecka 1/15. Umowa zawarta została z naruszeniem posiadania RSM “Praga”, jako władającej terenem ” posiadacza istniejących wielorodzinnych budynków mieszkalnych, ujawnionego w ewidencji gruntów. RSM “Praga” posiada ww. teren na podstawie decyzji administracyjnych o lokalizacji szczegółowej nr 629/71 z dnia 15.04.1971r wydanej przez Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy oraz decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy ustanawiającej na rzecz RSM “Praga” prawo użytkowania wieczystego terenów objętych powołaną wyżej decyzją nr 629/71 (znak GKM.V-Rej.IV/47/71 z dnia 21.12.1971r.) oddającej RSM “Praga” tę nieruchomość w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Umowa dzierżawy zawarta została bez wiedzy i zgody RSM “Praga”, a fakt jej zawarcia narusza prawa RSM “Praga” jako posiadacza terenu i budynków, a ponadto powoduje zagrożenia dla mieszkańców oraz wszelkich osób przebywających na tym terenie, poprzez wprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów bezpośrednio w strefie wejścia do mieszkalnego budynku wielorodzinnego, na boisku i terenie przeznaczonym do rekreacji, a także na uczęszczanym szlaku pieszym prowadzącym z szeroko pojętego rejonu Szmulek w kierunku linii tramwajowej w ul. Kawęczyńskiej i węzła komunikacyjnego przy Dworcu Wschodnim.

RSM “Praga” niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o zawarciu umowy złożyła pozew do sądu o ochronę naruszonego posiadania wraz z zabezpieczeniem powództwa, zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia związanym z wykonywaniem robót i naruszeniu interesów mieszkańców. Do Urzędu Dzielnicy skierowane zostało żądanie odstąpienia od umowy dzierżawy zawartej z Wilczyński Invest SA i zaprzestania naruszenia posiadania nieruchomości pozostającej we władaniu RSM “Praga” oraz wezwanie do Wilczyński Invest SA do zaprzestania naruszania posiadania. Zawiadomione zostały także Zarząd Dróg Miejskich m.st Warszawy, Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Komenda Stołeczna Policji, Straż Miejska, Prokuratora Rejonowa Warszawa Praga Północ. Skierowane zostały także zawiadomienia o popełnieniu wykroczeń związanych z dewastacją słupków ograniczających wjazd na teren pomiędzy budynkami oraz dewastacją zieleni, a także zagrożeniem powodowanym przez wjeżdżające pojazdy.

Należy podkreślić wielkie zaangażowanie Zarządu RSM “Praga” w działania podejmowane kolejno w związku z postępowaniem administracyjnym i rozmowami prowadzonymi z inwestorem, a także w ostatnim okresie, gdy przyszło nam borykać się z konsekwencjami samowoli urzędników i skutkami zawartej przez nich umowy dzierżawy naszego terenu. Koniecznie także trzeba tu podkreślić wsparcie udzielone przez panią Hannę Jarzębską Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz wkład, jaki wniosła w działania podejmowane w tej sprawie od chwili wniesienia sprzeciwu, poprzez negocjacje z inwestorem i spotkania z Mieszkańcami, aż po prowadzone obecnie działania w celu wyegzekwowania praw należnych naszej Spółdzielni i Mieszkańcom Osiedla “Kijowska”.

Podczas postępowania administracyjnego związanego z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przy ul. Łochowskiej 36 RSM “Praga” konsekwentnie odmawiała umożliwienia przejazdu dla potrzeb budowy i obsługi inwestycji. Zaskarżona także została decyzja o pozwoleniu na budowę, a także uprzednia decyzja o warunkach zabudowy, jednak po wyczerpaniu procedury odwoławczej decyzje zostały utrzymane w mocy. Podjęte na początku roku 2019 rozmowy z inwestorem, dotyczące ustalenia dojazdu do budowy w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców, nie przyniosły rezultatu, zaś rozpoczęcie budowy zostało wstrzymane aż do dzisiaj. W tej sprawie RSM “Praga” realizuje ustalenia podjęte z Mieszkańcami budynku Łochowska 34 podczas spotkania w dniu 24.01.2019r. Przedsiębiorstwo Wilczyński Invest SA zostało powiadomione o zdecydowanym sprzeciwie Mieszkańców w sprawie przejazdu bezpośrednio w strefie budynku, a także o związanych z takim przejazdem zagrożeniach i uciążliwościach, oraz o potrzebie poszukiwania innej – bezpieczniejszej ” drogi dojazdowej poza terenem wykorzystywanym przez Mieszkańców Osiedla. Warto także podkreślić, że zaskarżona przez RSM “Praga” decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała postanowień dotyczących dojazdu od strony nieruchomości RSM “Praga”, zaś teren inwestycji posiada dojazd przez bramę wjazdową w budynku Łochowska 36 znajdującym się w południowej pierzei ulicy Łochowskiej. W obecnej sytuacji RSM “Praga” kontynuować będzie działania związane ze złożonym wobec Wilczyński Invest SA pozwem oraz złożonymi zawiadomieniami o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach, a także w celu unieważnienia umowy dzierżawy terenu i ograniczenia uciążliwości, i zagrożeń powodowanych przez realizację inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Osiedla.

W związku z wydanym przez Sąd Rejonowy postanowieniem zakazującym Wilczyński Invest SA prowadzenia prac na terenach przy budynku Łochowska 34, RSM “Praga” – przy wielkim wsparciu otrzymanym od Mieszkańców i Radnej Hanny Jarzębskiej – podjęła niezwłoczne działania w celu wyegzekwowania od inwestora przestrzegania nałożonego postanowieniem zakazu. Konieczne okazały się wielokrotne interwencje Policji i Straży Miejskiej, a także założenie blokad uniemożliwiających wjazd oraz bezpośrednie zablokowanie wjazdu, co doprowadziło do wycofania sprzętu ciężkiego z terenu budowy, a także dało szansę na przeniesienie sporu na płaszczyznę formalno-prawną.

RSM “Praga” podjęła także próby polubownego rozwiązania sporu, wskazując równocześnie możliwość dojazdu do terenu budowy od strony ulicy Siedleckiej, co ograniczyłoby uciążliwości doświadczane przez Mieszkańców, a także wyeliminowałoby związane z dojazdem do budowy zagrożenia. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wilczyński Invest SA, podczas którego strony zadeklarowały gotowość znalezienia rozwiązania polubownego. Odbyło się następnie spotkanie przedstawicieli RSM “Praga” z panią Iloną Soją-Kozłowską, Burmistrzem Dzielnicy Praga-Północ, przy udziale przedstawiciela dewelopera, podczas którego przedstawiona została sprawa naruszenia posiadania RSM “Praga” i zawarcia z deweloperem umowy dzierżawy terenu, przedstawiono także zagrożenia i uciążliwości, jakie ta sytuacja spowodowała, przedstawiona została również alternatywna możliwość dojazdu. Po spotkaniu skierowane zostało pismo do Burmistrza w tej sprawie, niestety odpowiedzi nie otrzymaliśmy do dzisiaj.

W dniu 19.01.2021r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy wydał wyrok nakazujący przedsiębiorstwu Wilczyński Invest SA zaprzestanie naruszania posiadania działek ewidencyjnych nr 42/2 i 42/3 z obrębu 4-14-04 oraz nakazał przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. Pozwana odwołała się od wyroku, oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy. Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję utrzymująca w mocy zaskarżoną przez RSM “Praga” decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą doprowadzenia inwestycji przy Łochowskiej 36 do stanu zgodnego z prawem. Decyzja ta została przez RSM “Praga” zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Równocześnie po raz kolejny złożone zostało zawiadomienie do PINB o zagrożeniach powodowanych przez budowę i o zbyt małej ” w ocenie RSM “Praga” odległości do budynku Łochowska 34. Ponadto, wniosek RSM “Praga”, prowadzone jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga Północ postępowanie dotyczące zagrożenia spowodowania katastrofy budowlanej.

Opis sprawy wraz z kopiami dokumentów dostępny jest na stronie RSM “Praga” w zakładce Osiedla “Kijowska, pod bezpośrednim adresem – www.rsmpraga.pl/osiedle/kijowska/#sprawa

Wyniki ankiety