Osiedle Kijowska

Kierownik Osiedla:
Robert Gałązka
Biuro Administracji:
ul. Ząbkowska 42
03-735 Warszawa
Telefon:
22 818 19 75
Faks:
22 619 66 72
email:
kijowska@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Kijowska”, które swoją nazwę wzięło od ulicy Kijowskiej, powstało w miejscu starej zabudowy dawnego przedmieścia Warszawy, a obecnie stanowi centrum dzielnicy. Samą ulicę zaprojektowano w 1863 roku jako element planu regulacyjnego Pragi. W latach 1969 – 1975 wg projektu arch. Jana Kalinowskiego powstało nowe osiedle wprowadzone w starą i zniszczoną tkankę Pragi, którego budynki dzięki swym rozmiarom i starannemu rozmieszczeniu nadały nowy wygląd starym Szmulkom.

Osiedle “Kijowska” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Kijowska – Al. Tysiąclecia – Kawęczyńska – Radzymińska – Białostocka – Tarchomińska – Ząbkowska – Markowska i składa się obecnie z czterech części: Szmulowizna A, Szmulowizna I, gdzie powstała w latach 1969 – 1972 najstarsza część osiedla. Tutaj znajduje się też budynek Kijowska 11 o długości 508 m, który jest najdłuższym prostym budynkiem w Warszawie. Niespotykana długość budynku nie była przypadkowa. Miał on stanowić rozgraniczenie między Pragami i zasłaniać niezbyt efektowne stare kamienice Szmulowizny. Gdyby “Jamnika” postawić pionowo, to byłby dwa razy wyższy od Pałacu Kultury i Nauki. Jako ciekawostkę można wskazać, że w budowie brał udział murarz Albin Siwak, przodownik pracy, który doszedł aż do stanowiska członka Komitetu Centralnego PZPR. Oczywiście nie jako zwykły murarz, ale jako brygadzista. Blok ten zasiedlano etapami. Warto wspomnieć, że od 1976 roku do około 1991 roku na budynku tym zainstalowany był jeden z największych praskich neonów – reklama Cepelii.

W skład tej części osiedla wchodzą również budynki Al. Tysiąclecia 151, Ząbkowska 40, Korsaka 1 i Markowska 6. W 1969 roku budynek przy Markowskiej 6 ubiegał się o zaszczytny tytuł “Mistera” i wraz blokami przy Żabłocińskiej 8 i Promyka 5 dostał się do ścisłego finału.

Kolejne części Osiedla “Kijowska” to Szmulowizna B – budynki Wiosenna 1, 2, 3 i Tarchomińska 10, które wybudowano w latach 1973 – 1978 oraz Szmulowizna Wschodnia i Szmulowizna II z powstałymi do roku 1975 budynkami Wołomińska 19, Radzymińska 54/58, 60/66, 68/72, Łomżyńska 15/25, Łochowska 1/29, Siedlecka 1/15, 16/24 oraz wybudowanymi w latach 1978 – 1984 budynkami Radzymińska 52a, Łochowska 34, Łomżyńska 22/24.

Kolonia Białostocka ? to najmłodsza część osiedla, która powstała w latach 1982 – 1986 według projektu W. Jastrzębskiego. W skład tej części wchodzą trzy bliźniacze budynki Białostocka 7, 9, 11 wybudowane po północnej stronie ulicy Białostockiej w miejscu rozebrania zniszczonej w czasie ostatniej wojny drewnianej i murowanej zabudowy. Bloki były budowane w technologii wylewanej, bowiem piwnice i partery zostały przeznaczone na sklepy i magazyny. Natomiast pozostałe kondygnacje zostały zbudowane z cegły żerańskiej. Budynki budował KBM Wschód, zaś pracami kierował inż. Czesław Nowakowski. Bloki z lat 80-tych XX wieku nie posiadają wyszukanej architektury, jednak są dość funkcjonalne. Większość mieszkań posiada okna wychodzące na dwie strony oraz duże balkony. Jest też kilka mieszkań dwupoziomowych. Zmienna jest ilość pięter, która waha się od 8 do 11 kondygnacji. W każdym z budynków znajduje się ponad 200 mieszkań. Na parterze jest szereg lokali usługowych. Na dawnej drodze używanej podczas budowy osiedla powstał w latach 90-tych XX wieku strzeżony parking oraz murowane garaże. W budynku Białostocka 11 na parterze swoją siedzibę ma Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”.

W 2001 roku został oddany po przeciwnej stronie ulicy Białostockiej budynek pod numerem 48 ze 113 lokalami mieszkalnymi oraz parkingiem podziemnym.

Obecnie teren Osiedla zamieszkuje około 10 000 mieszkańców. W skład zasobów osiedla wchodzą: 24 budynki mieszkalne, 4 200 mieszkań, 122 lokale użytkowe, 3 pawilony wolnostojące, 132 garaże, 63 miejsca postojowe, 3 parkingi, 3 siłownie plenerowe i plac do ćwiczeń streetworking, a także 3 place zabaw zlokalizowane przy budynkach: Ząbkowska 42, Białostocka 7, Łomżyńska 22/24.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 3Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 818 19 75
22 619 32 58
22 619 32 59
pok. 4Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 5Zastępca Kierownika Administracji Osiedlanadzór nad działalnością techniczno – eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 8Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedlawew. 822, 6
Barbara Dorobek
– Białostocka 7, 9, 11, 48
– Ząbkowska 40, 52
– Wiosenna 1, 2, 3
– Tarchomińska 10
Magdalena Wojtaszewska
– Kijowska 11
– Al. Tysiąclecia 151
– Korsaka 1
– Markowska 6
Oskar Nagiel
– Radzymińska 50, 52a, 54/58, 60/66, 68/72
– Łomżyńska 15/25, 22/24
– Wołomińska 19
– Siedlecka 1/15, 16/24
– Łochowska 1/29, 34
– Ząbkowska 42
pok. 7Zgłoszeniaprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedluwew. 820, 4
pok. 1Konserwatorwew. 823
pok. 2Inspektorzywew. 824, 5
pok. 13Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedlawew. 818
Dział Księgowości
pok. 10Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedlawew. 816
pok. 9Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczekwew. 815
pok. 11Księgowość – czynsze Iobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowychwew. 817, 2
pok. 6Księgowość – czynsze IIwew. 819, 3
pok. 12Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczaniawew. 825, 9
pok. 13Rozliczenia wodomierzywew. 818, 7
Klub Osiedlowy
Klub “Kuźnia”600 460 604
660 411 821

 

Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Bożena DobroczyńskaBiałostocka 7 kl. 1-3
Hanna StępieńBiałostocka 7 kl. 4-6
Bożena SulichBiałostocka 7 kl. 7-8, Białostocka 9 kl. 4
Halina SiwakBiałostocka 11 kl. 1-3
Jolanta MolendaBiałostocka 11 kl. 4-5, Białostocka 9 kl. 5
Dorota WąsowskaBiałostocka 11 kl. 6-8
Małgorzata Skórka – Firma SprzątającaBiałostocka 48 kl. 1-7
Regina OłdakBiałostocka 9 kl. 1-3
Stanisław SulichBiałostocka 9 kl. 6-8
BART- RAF Usługi Sprzątania Małgorzata RyszewskaKijowska 11, kl. 1-11, Al. Tysiąclecia 151 kl. 5-6
Firma sprzątająca Adam SękKijowska 11, kl. 12-22
Adam SękKijowska 11, kl. 23-33
Czesław ChorchosKijowska 11 kl. 34-43
Elżbieta LewandowskaKorsaka 1 kl. 1, Markowska 6 kl. 3
Zdzisław SoćkoKorsaka 1 kl. 2-3
Emilia Sęktas – firma sprzątającaŁochowska 1/29, Łochowska 34
Teresa WalczakŁomżyńska 15/25 kl. 1-2
Maria GodlewskaMarkowska 6 kl. 1-2
Kazimierz ZalewskiSiedlecka 16/24 kl. 1-2, Radzymińska 50
Zofia SzczypkowskaRadzymińska 52a, Wołomińska 19
Barbara WyszpolskaRadzymińska 54/58, Radzymińska 60/66
Renata RozbickaRadzymińska 68/72 kl.1-2, Łomżyńska 22/24 kl. 1-3
Józef WołowiczSiedlecka 1/15 kl. 1-3
Eugeniusz ŻeroTarchomińska 10 kl. 1-2, Wiosenna 3 kl. 10-18
Piotr KuligowskiAl. Tysiąclecia 151 kl. 1-2
Aniela Makowska-JeleńAl. Tysiąclecia 151 kl. 3-4
Urszula CzerniejewskaWiosenna 1, Wiosenna 3 kl. 1-9
Jadwiga Żyłka – Firma sprzątającaWiosenna 2 kl. 1-3
Krystyna OśkoZąbkowska 40 kl. 10-18
Andrzej SitnickiZąbkowska 40 kl. 1-9, Ząbkowska 52 – pawilon

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “KIJOWSKA”
KADENCJA 2016-2019

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Jarzębska Hanna Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Drozdowski Tadeusz Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Gruszczyńska Joanna Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla
4.Michalczyk Włodzimierz Sekretarz Rady Osiedla
5.Niziołek Janusz Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.Borucki Wiesław Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
7.Wojtasik Hanna Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
8.Łabędź Krystyna Przewodnicząca Komisji Pomocy Społecznej i Kulturalnej
9.Bąk Krzysztof Członek
10.Doda Józef Członek
11.Haraburda Ewa Członek
12.Masikowska Elżbieta Członek
13.Matalińska Barbara Członek
14.Niernsee Sebastian Członek
15.Sobolewska Elżbieta Członek
16.Strzelecki Paweł Członek
17.Tarkowska Barbara Członek
18.Wojdyga Mieczysław Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Kijowska – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Białostocka 48934-14-05własnośćSzmulowizna Wschodnia
56/4własność
2ul. Wiosenna 1914-14-05użytkowanie wieczysteSzmulowizna B
3ul. Wiosenna 2
4ul. Wiosenna 3
5ul. Tarchomińska 10
6ul. Łomżyńska 22/24524-14-04użytkowanie wieczysteSzmulowizna Wschodnia
53/6
7ul. Łochowska 1/29113/24-14-01władanie
42/54-14-04
42/3
8ul. Łochowska 34594-14-04władanie
42/34-14-04władanie
9ul. Siedlecka 1/1542/34-14-04władanie
10ul. Siedlecka 16/24874-14-04władanie
11ul. Radzymińska 68/72113/34-14-01władanie
12ul. Radzymińska 60/66113/54-14-01władanie
13ul. Radzymińska 54/58113/64-14-01władanie
113/7
14ul. Radzymińska 52A113/74-14-01władanie
15ul. Łomżyńska 15/251144-14-01władanie
16ul. Wołomińska 19234-14-04władanie
17ul. Ząbkowska 4022/64-14-07władanieSzmulowizna AI i AII
18ul. Markowska 622/6
19ul. Korsaka 122/6
20ul. Kijowska 1122/6
22/3
47/1
21al. Tysiaclecia 15122/3
47/1
22ul. Bialostocka 764-14-03władanie
23ul. Białostocka 9
24ul. Białostocka 1124
25

Plan remontów

Osiedle “Kijowska”
2017
Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
Instalacje C.O.
montaż zaworów podpionowychZąbkowska 40sierpień – wrzesień 2017
montaż podzielników kosztów ciepłaZąbkowska 40,
Siedlecka 1/15,
Siedlecka 16/24,
Wołomińska 19
planowane na IV kwartał
Instalacje c.c.w. i z.w.
dokumentcja proj-kosztorysowa wymiany  instalacji ccw, zw, poziomy, montaż zaworów na cyrkulacjiSiedlecka 16/24wykonano
wymiana instalacji ccw, zw, poziomy, montaż zaworów na cyrkulacjiSiedlecka 16/24,
Wiosenna 3
w trakcie realizacji, lipiec 2017
dokumentacja proj-kosztorysowa wyposażenia budynku w instalację hydrantową ppożBiałostocka 9wykonano
wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktem poboru wody do celów ppoż w postaci zaworu hydrantowego wraz z montażem nowego zestawu hydroforowegoBiałostocka 9planowane na III kwartał
Inne hydrauliczne
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychSiedlecka 16/24,
Łochowska 1/29,
Łochowska 34,
Radzymińska 68/72,
Radzymińska 52a,
Białostocka 48
planowane na IV kwartał
Roboty elektryczne
wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ)Wołomińska 19w trakcie realizacji
wymiana wewnętrznych linii zasilania (WLZ)Siedlecka 16/24
dokumentacja proj-kosztorysowa wymiany wewnętrznych linii zasilania (WLZ)Siedlecka 16/24wykonano
wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznychKijowska 11w trakcie realizacji, grudzień 2017
Łomżyńska 15/25wykonano
wymiana lamp oświetleniowych wzdłuż wału garażowego w lokalizacji Białostockateren Osiedlaplanowane na III kwartał
wykonanie monitoringuSiedlecka 16/24,
Al. Tysiąclecia 151
planowane na III/IV kwartał
rozbudowa serwera w budynku ADMZąbkowska 42planowane na III/IV kwartał
Docieplenia
docieplenie stropodachuSiedlecka 1/15,
Siedlecka 16/24,
Wołomińska 19
wykonano
Roboty malarskie
malowanie klatki schodowejKijowska 11 kl. 29 szt.w trakcie realizacji, listopad 2017
Białostocka 7 kl. V – VIIIw trakcie realizacji, sierpień 2017
lowanie płotków ogrodzeniowychtereny zielonewykonano
Roboty dekarskie
remont nawierzchni pokrycia dachuKijowska 11 50% pow.,w trakcie realizacji, wrzesień 2017
Wołomińska 19w trakcie realizacji, lipiec 2017
remont pokrycia dachu ze zrywkąKorsaka 1w trakcie realizacji, lipiec 2017
Roboty drogowe
 wymiana nawierzchni asfaltowych na kostkę betonową przy szczytach budynku, naprawa studzienek odpływowych, naprawa nawierzchni asfaltowej i trylinki od strony wejść na odcinku 30 mb., wymiana nawierzchni na kostkę betonową od strony budynku Kijowska 11. Markowska 6w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie nawierzchni z kostki betonowej, szczyt budynku od str budynku Wiosenna 3 Wiosenna 2w trakcie realizacji, lipiec 2017
 remont drogi Wiosenna 2w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem, obie strony Wiosenna 3w trakcie realizacji, lipiec 2017
 przełożenie schodów do prześwitu pod budynkiem od str. ul Ząbkowskiej Ząbkowska 40w trakcie realizacji, lipiec 2017
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pod ławki szt 10 Ząbkowska 42w trakcie realizacji, lipiec 2017
 naprawy nawierzchni asfaltowych teren Osiedlaw trakcie realizacji, lipiec 2017
Roboty ogólnobudowlane
remont holi wejściowych przed windami na parterzeAl. Tysiąclecia 151w trakcie realizacji, listopad 2017
remont balkonówbudynki Osiedlaw trakcie realizacji, listopad 2017
Białostocka 7planowane na III/IV kwartał
wymiana obróbki blacharskiej dolnej części tarasuKijowska 11, taras str południowy, sekcje A, B, C, F, Gw trakcie realizacji, sierpień 2017
remont pomieszczeń biurowych ADMZąbkowska 42planowane na III kwartał
remont murków oporowych tarasu południowego od strony Al. Tysiąclecia 151Kijowska 11, taras strona południowaplanowane na III kwartał
szlifowanie posadzki lastricoKorsaka 1,
Wiosenna 2,
Al. Tysiąclecia 151
Tereny zielone – place zabaw
zagospodarowanie terenu zieleniŁomżyńska 22/24,
teren osiedla
w trakcie, lipiec 2017
wymiana nawierzchni placu zabawZąbkowska 42wykonano
Dźwigi
remont kapitalny dźwiguSiedlecka 1/15 kl. II towarowyw trakcie, sierpień 2017
wymiana zespołu napędowego wraz z modernizacją aparatury sterującejSiedlecka 15/24 kl. II towarowyw trakcie, lipiec 2017
wymiana zespołu napędowegoWiosenna 2 kl. III lewy i prawy,wykonano
Siedlecka 1/15 kl. II lewy osobowyw trakcie, czerwiec 2017
renowacja kabin dźwigówBiałostocka 7, 9, 11,
Wiosenna 2 kl. II, III lewy i prawy,
Łochowska 1/29 kl I, II osobowy i towarowy
planowane na II/III kwartał


Klub osiedlowy

Kontakt