Osiedle Poraje

 

Kierownik Osiedla:
Wiesława Długozima
Biuro Administracji:
ul. Porajów 2
03-188 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 519 14 20
Faks:
22 519 14 44
email:
poraje@rsmpraga.pl
Kontakt z Administracją Osiedla „Poraje”:
poraje@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.poraje@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle „Poraje” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Myśliborska, Światowida, Mehoffera, Świderska i Milenijna w dzielnicy Białołęka.

W skład zasobów Osiedla „Poraje” wchodzą 43 budynki z lat 80-tych, 5 budynków przy ul. Myśliborskiej oraz 4 budynki przy ul. Ceramicznej wybudowane w ramach nowych inwestycji. Administracja Osiedla „Poraje” zarządza również 3 pawilonami handlowymi wolnostojącymi. Najstarsze budynki wybudowano w 1981 r. i są one usytuowane przy ul. Śreniawitów 1, 4, 5, 7 i Nagodziców 2, 3. Najmłodszy budynek powstał w roku 2005 przy ul. Ceramicznej 7.

Ponadto Administracja Osiedla prowadzi Klub Osiedlowy „ARKONA” znajdujący się przy ul. Nagodziców 3. Posiadamy również 3 boiska do gry w piłkę oraz cztery ostatnio tak bardzo modne siłownie plenerowe.

Nazwa ulicy Porajów nie znalazła się w naszych okolicach przypadkowo, ponieważ Poraj to herb szlachecki, którego nazwa wywodzi się od Poraja, syna księcia czeskiego Sławnika i brata świętego Wojciecha, protoplasty tego rodu w Polsce. Miał on przybyć wraz z orszakiem Dąbrówki i osiąść w Wielkopolsce. Według legend herbowych synowie Sławnika mieli w herbie róże, każdy w innym kolorze.

Mając na względzie dostojną nazwę tej ulicy, gdzie znajduje się nasze Osiedle, nie mogło ono otrzymać innej nazwy niż „Poraje”.

Cała szlachecka otoczka nadaje temu sens. Zasoby naszego osiedla położone są przy ulicach, których patronami czyniono znane osoby takie jak:

  • Edward Wittig – urodzony w Warszawie i tamże zamieszkały, polski rzeźbiarz, członek grupy artystycznej „Rytm”, wolnomularz;
  • Józef Antall – urodzony w Budapeszcie, polityk węgierski, działacz opozycyjny, pierwszy premier demokratycznych Węgier;
  • Felicjan Feliks Ludwig Pancer – urodzony w Bodzechowie, zamieszkały w Warszawie, polski oficer, inżynier budownictwa lądowego i wodnego.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 214 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady, załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla 22 519 14 20
pok. 215 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 216 Zastępca Kierownika Administracji nadzór nad działalnością techniczno-eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 206, 207 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla, nadzór nad pielęgnacją zieleni 22 519 14 33
22 519 14 34
22 519 14 35
Marcin Świątek
– Antalla 4, 6
– Atutowa 1, 3, 5, 7
– Ceramiczna 5, 5A, 7, 9
– Gębicka 2, 4
– Nagodziców 3
– Szczęśliwa 2
– Śreniawitów 2, 4, 7
Ada Staszewska
– Porajów 4, 5, 6, 8
– Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
– Wittiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Bożena Smolak
– Nagodziców 2
– Pancera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22
– Śreniawitów 1, 5, 12
pok. 201 Specjaliści ds. technicznych rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 519 14 25
pok. 203 Inspektor ds. technicznych przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 519 14 23
pok. 203 Mistrz ds. instalacji 22 519 14 22
pok. 211 Inspektor nadzoru robót budowlanych przyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami 22 519 14 29
pok. 208 Lokale użytkowe
Inspektor ds. eksploatacji
obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla 22 519 14 32
Dział Księgowości
pok. 209 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 519 14 31
pok. 212, 213 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek, rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 519 14 27
22 519 14 28
pok. 204 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 519 14 36
pok. 205 Księgowość – windykacja 22 519 14 37
Klub Osiedlowy
Klub „Arkona” 22 811 15 43

 

 

Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka Antalla 4
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Antalla 6
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka Atutowa 1
Firma sprzątająca ELBA Celina Bogucka Atutowa 3, 5
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Atutowa 7
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Ceramiczna 5, 5A, 7, 9
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Gębicka 2
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Gębicka 4
Firma sprzątająca ARIA Lidia Pilarek Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Nagodziców 2
Barbara Wołyniec Nagodziców 3
Mirosław Pindor Pancera 5
Firma sprzątająca „Szczotka Zmiotka Sprzątanie” Andrzej Ryczter Pancera 6
Mirosław Pindor Pancera 7
Paweł Kwiatkowski Pancera 8
Danuta Polita Pancera 9
Grażyna Idźkowska Pancera 10
Danuta Polita Pancera 11
Firma sprzątająca „Szczotka Zmiotka Sprzątanie” Andrzej Ryczter Pancera 12 kl. I-III
Grażyna Idźkowska Pancera 12 kl. IV-VII
Grażyna Pindor Pancera 13
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Pancera 14, 15, 18 kl. I, 22
Grażyna Pindor Pancera 17
Maria Opałka Pancera 18 kl. II, III
Bożena Kurek Porajów 4
Firma Usługowa IWEK Iwona Miedźińska Porajów 5
Firma Usługowa IWEK Iwona Miedźińska Porajów 6
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Porajów 8
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka Szczęśliwa 2
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra Mirecka Śreniawitów 1
Firma sprzątająca KLARLENA Katarzyna Lenartowicz Śreniawitów 2
Grzegorz Mirecki Śreniawitów 4, 7
Firma sprzątająca AZ LUX Monika Rojek Śreniawitów 5, 12
Firma sprzątająca Anita Karczmarczyk Wittiga 1, 2
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz Wittiga 3, 4
Bożena Kurek Wittiga 5 kl. I, II
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz Wittiga 5 kl. III, IV
Firma sprzątająca Ewelina Sitkiewicz Wittiga 6, 7
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka Kulik Wittiga 9

 

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „PORAJE”
KADENCJA 2023-2026

L.p. Nazwisko i imię Funkcja
1. Nowak Dariusz  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Chryniewicz Zygmunt  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Lulis Roman  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Pawlikowska Barbara  Sekretarz Rady Osiedla
5. Malarczyk Grażyna  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Zaborek Witold  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Woźniakowski Andrzej Przewodniczący Komisji Społeczno-Mieszkaniowej
8. Chudolińska Joanna  Członek
9. Jakubowska Halina  Członek
10. Kozieł Izabela  Członek
11. Książak Łukasz  Członek
12. Maj Wiesława  Członek
13. Olszak Tadeusz  Członek
14. Pierzchalska Stanisława  Członek
15. Pietras Paweł  Członek
16. Radzikowska Kazimiera  Członek
17. Sołtysiak Anna  Członek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Poraje – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. Ceramiczna 5 57/1 4-03-06 własność
2 ul. Ceramiczna 5A 57/2 własność
3 ul. Ceramiczna 9 41/5 4-03-06 własność
4 ul. Ceramiczna 7 41/6 własność
5 ul. Myśliborska 85 45/4 4-03-05 własność
47/1 własność
46/1 władanie
6 ul. Myśliborska 85A 45/4 własność
46/1 władanie
7 ul. Myśliborska 85B 45/4 własność
8 ul. Myśliborska 85C 45/4 własność
9 ul. Myśliborska 87 45/3 własność
10 ul. Pancera 22 18/14 4-03-04 własność Tarchomin IV
11 ul. Pancera 15 18/16 4-03-04 własność
12 ul. Pancera 17
13 ul. Pancera 13 18/20
14 ul. Pancera 18 18/23 4-03-04 własność
15 ul. Pancera 14 75/8 4-03-04 własność
16 ul. Pancera 10 75/10
17 ul. Pancera 12
18 ul. Pancera 6 75/12 4-03-04 własność
19 ul. Pancera 8
20 ul. Pancera 9 75/3 4-03-04 własność
21 ul. Pancera 11
22 ul. Pancera 5 75/4 4-03-04 własność
23 ul. Pancera 7
24 ul. Śreniawitów 7 8 4-03-22 władanie Tarchomin I
21
25 ul. Śreniawitów 5 21 4-03-22 władanie
26
31
38
26 ul. Śreniawitów 4 53 4-03-22 władanie
27 ul. Śreniawitów 1 53 4-03-22 władanie
67
70
78
82/4
28 ul. Śreniawitów 2 53 4-03-22 władanie
67
70
29 ul. Śreniawitów 12 70 4-03-22 władanie
30 ul. Nagodziców 3 70 4-03-22 władanie
78
82/2
82/4
82/5
82/6
31 ul. Nagodziców 2 101 4-03-22 władanie
102
105/1
105/2
32 ul. Porajów 4 20 4-03-23 władanie Tarchomin IIA
33 ul. Porajów 6 20 4-03-23 władanie
21/2
22
34 ul. Porajów 8 21/2 4-03-23 władanie
24/4
24/5
35 ul. Wittiga 1 22 4-03-23 władanie
36 ul. Wittiga 2 21/2 4-03-23 władanie
22
23
37 ul. Wittiga 3 22 4-03-23 władanie
38 ul. Wittiga 4 21/2 4-03-23 władanie
22
23
39 ul. Wittiga 5 22 4-03-23 władanie
40 ul. Wittiga 6 23 4-03-23 władanie
41 ul. Wittiga 7 21/2 4-03-23 władanie
22
27/1
27/2
42 ul. Wittiga 9 27/1 4-03-23 władanie
43 ul. Atutowa 1 100 4-03-05 władanie Tarchomin IIB
101
102
103
44 ul. Atutowa 3 100 4-03-05 władanie
101
102
103
45 ul. Atutowa 5 88/2 4-03-05 władanie
88/3
46 ul. Atutowa 7 88/1 4-03-05 władanie
88/2
47 ul. Gębicka 2 93 4-03-05 władanie
94
48 ul. Gębicka 4 88/1 4-03-05 władanie
49 ul. Antalla 4 95 4-03-05 władanie
96
97
50 ul. Antalla 6 94 4-03-05 władanie
95
51 ul. Porajów 5 105 4-03-05 władanie
106
107/3
52 ul. Szczęśliwa 2 105 4-03-05 władanie

Plan remontów

Osiedle „Poraje”
ROK 2024
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.C.W I Z.W.
Wymiana poziomów instalacji wodnych z rozdzieleniem instalacji p.poż. Ceramiczna 5 III – IV kwartał
Ceramiczna 7
Wymiana zaworów na podstawach pionów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji Śreniawitów 1
Śreniawitów 2
Porajów 4
Porajów 6
Edwarda Wittiga 1
2. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych z modułem radiowym Śreniawitów 1 III – IV kwartał
Śreniawitów 5
Śreniawitów 7
Edwarda Wittiga 9
Pancera Feliksa 6
Pancera Feliksa 9
Pancera Feliksa 10
Pancera Feliksa 12
Pancera Feliksa 13
Pancera Feliksa 14
Pancera Feliksa 15
Pancera Feliksa 17
Pancera Feliksa 22
Wykonanie kamerowania pionów, poziomów kanalizacyjnych i udrożnienie budynki osiedla wg potrzeb I – IV kwartał
3. INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowej + dokumentacja Gębicka 4 III – IV kwartał
4. ROBOTY ELEKTRYCZNE
Naprawa oświetlenia terenu Teren Osiedla I – IV kwartał
Wymiana wewnętrznych linii zasilania na klatkach schodowych + dokumentacja Edwarda Wittiga 1 II – IV kwartał
Montaż monitoringu budynki wg potrzeb I – IV kwartał
5. RENOWACJE I REMONTY ELEWACJI
Renowacja elewacji (wzmocnienie tynków, mycie, odgrzybianie i malowanie) Atutowa 5 II – III kwartał
Atutowa 7
6. ROBOTY DEKARSKIE
Awaryjne naprawy dekarskie budynki Osiedla I – IV kwartał
Remont pokrycia dachu Szczęśliwa 2 II – III kwartał
Porajów 5
7. ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym) Teren Osiedla II – III kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzie Gębicka 2 III – IV kwartał
Porajów 5
Atutowa 3
Edwarda Wittiga 9
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Naprawy izolacji szlicht balkonowych budynki Osiedla I – IV kwartał
Remont galerii Ceramiczna 7 III – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Uzupełnienie zieleni (nasadzenia, wycinka, wiatrołomy) Teren Osiedla I – IV kwartał
Renowacja zieleni, nasadzenie roślin ozdobnych
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkami I – II kwartał
11. ROBOTY INNE
Altany i komory zsypowe Teren Osiedla I – IV kwartał
Budowa windy dla niepełnosprawnych Śreniawitów 1 kl. III II – III kwartał
12. DŹWIGI
Wymiana dźwigu Edwarda Wittiga 1 kl. I III – IV kwartał
Edwarda Wittiga 3 kl. III

 

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety