Osiedle Poraje

 

Kierownik Osiedla:
Wiesława Długozima
Biuro Administracji:
ul. Porajów 2
03-188 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 519 14 20
Faks:
22 519 14 44
email:
poraje@rsmpraga.pl
Kontakt z Administracją Osiedla “Poraje”:
poraje@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.poraje@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Poraje” zlokalizowane jest w obrębie ulic: Myśliborska, Światowida, Mehoffera, Świderska i Milenijna w dzielnicy Białołęka.

W skład zasobów Osiedla “Poraje” wchodzą 43 budynki z lat 80-tych, 5 budynków przy ul. Myśliborskiej oraz 4 budynki przy ul. Ceramicznej wybudowane w ramach nowych inwestycji. Administracja Osiedla “Poraje” zarządza również 3 pawilonami handlowymi wolnostojącymi. Najstarsze budynki wybudowano w 1981 r. i są one usytuowane przy ul. Śreniawitów 1, 4, 5, 7 i Nagodziców 2, 3. Najmłodszy budynek powstał w roku 2005 przy ul. Ceramicznej 7.

Ponadto Administracja Osiedla prowadzi Klub Osiedlowy “ARKONA” znajdujący się przy ul. Nagodziców 3. Posiadamy również 3 boiska do gry w piłkę oraz cztery ostatnio tak bardzo modne siłownie plenerowe.

Nazwa ulicy Porajów nie znalazła się w naszych okolicach przypadkowo, ponieważ Poraj to herb szlachecki, którego nazwa wywodzi się od Poraja, syna księcia czeskiego Sławnika i brata świętego Wojciecha, protoplasty tego rodu w Polsce. Miał on przybyć wraz z orszakiem Dąbrówki i osiąść w Wielkopolsce. Według legend herbowych synowie Sławnika mieli w herbie róże, każdy w innym kolorze.

Mając na względzie dostojną nazwę tej ulicy, gdzie znajduje się nasze Osiedle, nie mogło ono otrzymać innej nazwy niż “Poraje”.

Cała szlachecka otoczka nadaje temu sens. Zasoby naszego osiedla położone są przy ulicach, których patronami czyniono znane osoby takie jak:

  • Edward Wittig – urodzony w Warszawie i tamże zamieszkały, polski rzeźbiarz, członek grupy artystycznej “Rytm”, wolnomularz;
  • Józef Antall – urodzony w Budapeszcie, polityk węgierski, działacz opozycyjny, pierwszy premier demokratycznych Węgier;
  • Felicjan Feliks Ludwig Pancer – urodzony w Bodzechowie, zamieszkały w Warszawie, polski oficer, inżynier budownictwa lądowego i wodnego.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 214Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy, obsługa Rady Osiedla w zakresie organizacji i protokołowania posiedzeń, przyjmowania i rejestracji korespondencji kierowanej do Rady, załatwiania innych spraw związanych z działalnością Rady Osiedla22 519 14 20
pok. 215Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 216Zastępca Kierownika Administracjinadzór nad działalnością techniczno-eksploatacyjną prowadzoną w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 206, 207Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacja zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla, nadzór nad pielęgnacją zieleni22 519 14 33
22 519 14 34
22 519 14 35
Marcin Świątek
– Antalla 4, 6
– Atutowa 1, 3, 5, 7
– Ceramiczna 5, 5A, 7, 9
– Gębicka 2, 4
– Nagodziców 3
– Szczęśliwa 2
– Śreniawitów 2, 4, 7
Ada Staszewska
– Porajów 4, 5, 6, 8
– Myśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
– Wittiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
Bożena Smolak
– Nagodziców 2
– Pancera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22
– Śreniawitów 1, 5, 12
pok. 201Specjaliści ds. technicznychrozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 519 14 25
pok. 203Inspektor ds. technicznychprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 519 14 23
pok. 203Mistrz ds. instalacji22 519 14 22
pok. 211Inspektor nadzoru robót budowlanychprzyjmowanie zgłoszeń zagrożeń dla budynków, nadzór nad utrzymaniem sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzeń, budynków i terenów przyległych, nadzór nad remontami22 519 14 29
pok. 208Lokale użytkowe
Inspektor ds. eksploatacji
obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla22 519 14 32
Dział Księgowości
pok. 209Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla22 519 14 31
pok. 212, 213Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek, rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 519 14 27
22 519 14 28
pok. 204Księgowość – czynszeobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych22 519 14 36
pok. 205Księgowość – windykacja22 519 14 37
Klub Osiedlowy
Klub “Arkona”22 811 15 43

 

 

Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra MireckaAntalla 4
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekAntalla 6
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra MireckaAtutowa 1
Firma sprzątająca ELBA Celina BoguckaAtutowa 3, 5
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekAtutowa 7
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekCeramiczna 5, 5A, 7, 9
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekGębicka 2
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekGębicka 4
Firma sprzątająca ARIA Lidia PilarekMyśliborska 85, 85A, 85B, 85C, 87
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka KulikNagodziców 2
Barbara WołyniecNagodziców 3
Waldemar MarciniakPancera 5
Firma sprzątająca “FLASH-GREEN” Justyna TetkowskaPancera 6
Waldemar MarciniakPancera 7
Anna MrózPancera 8
Danuta PolitaPancera 9
Grażyna IdźkowskaPancera 10
Danuta PolitaPancera 11
Firma sprzątająca “FLASH-GREEN” Justyna TetkowskaPancera 12 kl. I-III
Grażyna IdźkowskaPancera 12 kl. IV-VII
Katarzyna MarciniakPancera 13
Firma sprzątająca Anita KarczmarczykPancera 14, 15, 18 kl. I, 22
Katarzyna MarciniakPancera 17
Maria OpałkaPancera 18 kl. II, III
Bożena KurekPorajów 4
Firma Usługowa IWEK Iwona MiedźińskaPorajów 5
Firma Usługowa IWEK Iwona MiedźińskaPorajów 6
Firma sprzątająca Anita KarczmarczykPorajów 8
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra MireckaSzczęśliwa 2
Firma sprzątająca ALE-czysto Aleksandra MireckaŚreniawitów 1
Firma sprzątająca KLARLENA Katarzyna LenartowiczŚreniawitów 2
Grzegorz MireckiŚreniawitów 4, 7
Firma sprzątająca AZ LUX Monika RojekŚreniawitów 5, 12
Firma sprzątająca Anita KarczmarczykWittiga 1, 2
Firma sprzątająca Krystyna SitkiewiczWittiga 3, 4
Bożena KurekWittiga 5 kl. I, II
Firma sprzątająca Krystyna SitkiewiczWittiga 5 kl. III, IV
Firma sprzątająca Krystyna SitkiewiczWittiga 6, 7
Firma sprzątająca BRIKS MOP Agnieszka KulikWittiga 9

 

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “PORAJE”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Lulis Roman Przewodniczący Rady Osiedla
2.Chryniewicz Zygmunt Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3.Nowak Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4.Pierzchalska Stanisława Sekretarz Rady Osiedla
5.Malarczyk Grażyna Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.Pawlikowska BarbaraPrzewodnicząca Komisji Społeczno-Mieszkaniowej
7.Zaborek WitoldPrzewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
8.Chudolińska Joanna Członek
9.Jakubowska Halina Członek
10.Kozieł Izabela Członek
11.Książak Łukasz Członek
12.Maj Wiesława Członek
13.Olszak Tadeusz Członek
14.Pietras PawełCzłonek
15.Radzikowska KazimieraCzłonek
16.Woźniakowski AndrzejCzłonek

 

 

Spis nieruchomości

Osiedle Poraje – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Ceramiczna 557/14-03-06własność
2ul. Ceramiczna 5A57/2własność
3ul. Ceramiczna 941/54-03-06własność
4ul. Ceramiczna 741/6własność
5ul. Myśliborska 8545/44-03-05własność
47/1własność
46/1władanie
6ul. Myśliborska 85A45/4własność
46/1władanie
7ul. Myśliborska 85B45/4własność
8ul. Myśliborska 85C45/4własność
9ul. Myśliborska 8745/3własność
10ul. Pancera 2218/144-03-04własnośćTarchomin IV
11ul. Pancera 1518/164-03-04własność
12ul. Pancera 17
13ul. Pancera 1318/20
14ul. Pancera 1818/234-03-04własność
15ul. Pancera 1475/84-03-04własność
16ul. Pancera 1075/10
17ul. Pancera 12
18ul. Pancera 675/124-03-04własność
19ul. Pancera 8
20ul. Pancera 975/34-03-04własność
21ul. Pancera 11
22ul. Pancera 575/44-03-04własność
23ul. Pancera 7
24ul. Śreniawitów 784-03-22władanieTarchomin I
21
25ul. Śreniawitów 5214-03-22władanie
26
31
38
26ul. Śreniawitów 4534-03-22władanie
27ul. Śreniawitów 1534-03-22władanie
67
70
78
82/4
28ul. Śreniawitów 2534-03-22władanie
67
70
29ul. Śreniawitów 12704-03-22władanie
30ul. Nagodziców 3704-03-22władanie
78
82/2
82/4
82/5
82/6
31ul. Nagodziców 21014-03-22władanie
102
105/1
105/2
32ul. Porajów 4204-03-23władanieTarchomin IIA
33ul. Porajów 6204-03-23władanie
21/2
22
34ul. Porajów 821/24-03-23władanie
24/4
24/5
35ul. Wittiga 1224-03-23władanie
36ul. Wittiga 221/24-03-23władanie
22
23
37ul. Wittiga 3224-03-23władanie
38ul. Wittga 421/24-03-23władanie
22
23
39ul. Wittiga 5224-03-23władanie
40ul. Wittiga 6234-03-23władanie
41ul. Wittiga 721/24-03-23władanie
22
27/1
27/2
42ul. Wittiga 927/14-03-23władanie
43ul. Atutowa 11004-03-05władanieTarchomin IIB
101
102
103
44ul. Atutowa 31004-03-05władanie
101
102
103
45ul. Atutowa 588/24-03-05władanie
88/3
46ul. Atutowa 788/14-03-05władanie
88/2
47ul. Gębicka 2934-03-05władanie
94
48ul. Gębicka 488/14-03-05władanie
49ul. Antalla 4954-03-05władanie
96
97
50ul. Antalla 6944-03-05władanie
95
51ul. Porajów 51054-03-05władanie
106
107/3
52ul. Szczęśliwa 21054-03-05władanie

Plan remontów

Osiedle “Poraje”
ROK 2021
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Wymiana ciepłomierzyMyśliborska 85II-III kwartał
Myśliborska 85a
Myśliborska 85b
Myśliborska 85c
Myśliborska 87
2.INSTALACJE GAZOWE
Wymiana instalacji gazowejPancera 5III kwartał
Pancera 13
Wittiga 1
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana WLZ na klatkach schodowychAntalla 4II-III kwartał
Nagodziców 3
4.REMONTY I RENOWACJE ELEWACJI
Renowacja elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie) + remont balustrad balkonowych w lokalach mieszkalnychMyśliborska 87w trakcie realizacji – planowane zakończenie III kwartał
Myśliborska 85
Myśliborska 85A
Myśliborska 85B
Myśliborska 85C
Renowacja elewacji (mycie, odgrzybianie i malowanie)Wittiga 5III-IV kwartał
Nagodziców 2
Śreniawitów 1
5.ROBOTY DEKARSKIE
Remont dachuPorajów 6II kwartał
Wittiga 6
6.ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych z kostki i asfaltu (po okresie zimowym)Teren OsiedlaIII kwartał
7.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowych oraz wejść do klatek w podwyższonym standardzieAntalla 4III-IV kwartał
Pancera 13
8.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Place zabaw – montaż nowych zabawek, naprawy sprzętu zabawowego oraz wymiana podłoża pod zabawkamiTeren OsiedlaI-II kwartał
9.DŹWIGI
Wymiana dźwiguMyśliborska 87II kwartał
Wittiga 9 kl. 2

 

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34