Osiedle Erazma

Szanowni Państwo
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Erazma” informuje,
że z dniem 1 marca 2019 r. ulega zmianie adres siedziby administracji z dotychczasowego na:
RSM “Praga” Administracja Osiedla “Erazma”
ul. Erazma z Zakroczymia 2a
03-185 Warszawa
NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Kierownik Osiedla:
Maciej Gaik
Biuro Administracji:
ul. Erazma 2a
03-185 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 884 47 02
Faks:
22 614 69 82
email:
erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla “Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle “Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.
W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM “Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla “Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla “Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.
W latach 1994 – 1999 Osiedle “Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM “Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM “Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla “Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla “Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Tu powstała jedna z inwestycji mieszkaniowych RSM “Praga” – Kamińskiego 1.
Jest to nowoczesny budynek z 83 mieszkaniami i osobnym budynkiem garażowym.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 1p.o. Kierownika Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 884 47 02
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 884 46 02
Aleksandra Kozłowska-Lisiecka
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Agnieszka Oziębło
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwatorzyprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu572 090 928
pok. 3Dział Techniczny22 884 46 01
Dział Księgowości
pok. 4Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 5Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. “DANEX”Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 7 ( klatki nr IV i V ), 13, 19, 21
Makać JanErazma z Zakroczymia 2
Kudelska KrystynaErazma z Zakroczymia 4
Firma sprzątająca “STARS”Erazma z Zakroczymia 5, 6, Kamińskiego 6A, 8, 10, 12, 14, 20
Kuczyńska JadwigaErazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9
Firma sprzątająca A&A Anna AleksandrowiczErazma z Zakroczymia 8, Kamińskiego 4, 6, 16, 18
Kopania KrystynaErazma z Zakroczymia 10
Kuczyńska UrszulaA. Kamińskiego 2, 4A
Kuczyński JerzyA. Kamińskiego 20A
Gostkowska IgaA. Kamińskiego 22, 22A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “ERAZMA”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Skrońc – Bielak Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Kubiak Magdalena Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Kazimierczak Urszula Sekretarz Rady Osiedla
4.Wrocińska Jolanta Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.Krzyżowski Paweł Przewodniczący Komisji Społeczno-Ekologicznej
6.Majewski Piotr Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Bartoszewski Jarosław Członek
8.Gałązka Leszek Członek
9.Nowak Paweł Członek
10.Ogórek Krzysztof Członek
11.Sitnicka – Kuś Mariola Członek
12.Szczemier – Szczemierska Katarzyna Członek
13.Wiechetek Agnieszka Członek

 

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Erazma z Zakroczymia 19/254-03-04użytkowanie wieczysteTarchomin VA
2ul. Erazma z Zakroczymia 3
3ul. Erazma z Zakroczymia 59/23
4ul. Erazma z Zakroczymia 29/154-03-04użytkowanie wieczyste
5ul. Erazma z Zakroczymia 4
6ul. Erazma z Zakroczymia 69/13
7ul. Erazma z Zakroczymia 79/214-03-04użytkowanie wieczyste
8ul. Erazma z Zakroczymia 9
9ul. Erazma z Zakroczymia 89/114-03-04użytkowanie wieczyste
10ul. Erazma z Zakroczymia 109/8
11ul. Erazma z Zakroczymia 139/194-03-04użytkowanie wieczyste
12ul. Erazma z Zakroczymia 1914/34-03-04użytkowanie wieczyste
13ul. Erazma z Zakroczymia 21
14ul. Kamińskiego 2534-03-03użytkowanie wieczysteTarchomin VB
15ul. Kamińskiego 4514-03-03użytkowanie wieczyste
16ul. Kamińskiego 4A
17ul. Kamińskiego 6494-03-03użytkowanie wieczyste
18ul. Kamińskiego 6A
19ul. Kamińskiego 8474-03-03użytkowanie wieczyste
20ul. Kamińskiego 10
21ul. Kamińskiego 12484-03-03użytkowanie wieczyste
22ul. Kamińskiego 14504-03-03użytkowanie wieczyste
23ul. Kamińskiego 16
24ul. Kamińskiego 18
25ul. Kamińskiego 20524-03-03użytkowanie wieczyste
26ul. Kamińskiego 20A
27ul. Kamińskiego 22544-03-03użytkowanie wieczyste
28ul. Kamińskiego 22A
29ul. Ćmielowska 1519/84-03-03własnośćOsiedle “Słowiki”
30ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle “Erazma”
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna ciepłomierzy z odczytem radiowymA. Kamińskiego 6I kwartał
A. Kamińskiego 8
Ćmielowska 15
Ćmielowska 15A
2.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana wodomierzy z odczytem radiowymErazma z Zakroczymia 4I kwartał
Erazma z Zakroczymia 6
Erazma z Zakroczymia 7
Erazma z Zakroczymia 8
Erazma z Zakroczymia 13
A. Kamińskiego 4
A. Kamińskiego 4A
A. Kamińskiego 12
A. Kamińskiego 14
A. Kamińskiego 16
A. Kamińskiego 18
A. Kamińskiego 22
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LEDTeren OsiedlaII – III kwartał
Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchuA. Kamińskiego 6AII – III kwartał
A. Kamińskiego 16
A. Kamińskiego 18
A. Kamińśkiego 20
A. Kamińskiego 20A
A. Kamińskiego 22
A. Kamińskiego 22A
4.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów
Zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonówA. Kamińskiego 4II – III kwartał
5.ROBOTY DROGOWE
Wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowejTeren OsiedlaIII kwartał
Przełożenie nawierzchni na ciągach pieszych z kostkiTeren OsiedlaII – III kwartał
6.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana przeszkleń na klatkach schodowychA. Kamińskiego 4II kwartał
7.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowychA. Kamińskiego 12II kwartał
Wymiana pokryć daszków wejściowych Kolonii Kamińskiego + renowacja wejśćKolonia KamińskiegoIII – IV kwartał
8.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Pielęgnacja zieleniTeren OsiedlaI i IV kwartał
Naprawa urządzeń rekreacyjnych /zabawowychTeren OsiedlaI kwartał
9.DŹWIGI
Wymiana dźwiguErazma z Zakroczymia 2 kl. III kwartał

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34