Osiedle Erazma

RSM “Praga” informuje, że w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Spółdzielni, Administracja Osiedla “Erazma” pozostanie zamknięta dla bezpośredniej obsługi Interesantów do dnia 19.11.2021 r.
W sprawach pilnych w godzinach pracy administracji prosimy o kontakt mailowy: erazma@rsmpraga.pl lub telefoniczny pod nr: 22 884 47 02.

Po godzinach pracy administracji zgłoszenia awarii prosimy kierować na poniższe numery:

InstalacjaNazwa firmytelefon
DźwigiSerwis Wind Krzysztof Pietraszewski604 951 854
DomofonyUsługi Ślusarskie Montaż Naprawy i Konserwacje Domofonów Zdzisław Kozieł
Serwisant690 450 356
Pogotowie wodno – kanalizacyjne, elektryczne, woda zimna ciepła centralne ogrzewanie, kanalizacja
(po godzinach pracy administracji)
Firma “INSTSAN” na świadczenie usług w ramach pogotowia na wypadek awarii instalacji wody ciepłej, wody zimnej, kanalizacji, centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznych (awarie wewnątrz budynku) w dniach wolnych od pracy Administracji.501 028 093,
572 090 928
Całodobowo

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

/-/ Zarząd RSM “Praga”

Kierownik Osiedla:
Maciej Gaik
Biuro Administracji:
ul. Erazma z Zakroczymia 2a
03-185 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 884 47 02
Faks:
22 614 69 82
email:
erazma@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla “Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle “Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.
W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM “Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla “Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla “Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.
W latach 1994 – 1999 Osiedle “Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM “Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM “Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla “Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla “Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Tu powstała jedna z inwestycji mieszkaniowych RSM “Praga” – Kamińskiego 1.
Jest to nowoczesny budynek z 83 mieszkaniami i osobnym budynkiem garażowym.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 1Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
pok. 2Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 884 47 02
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 884 47 02
Aleksandra Kozłowska-Lisiecka
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Agnieszka Oziębło
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwatorzyprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu572 090 928
pok. 3Dział Techniczny22 884 46 01
Dział Księgowości
pok. 4Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 5Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. “DANEX”Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 6, 7 ( klatki nr IV i V ), 13
Makać JanErazma z Zakroczymia 2
Kuczyńska UrszulaErazma z Zakroczymia 4
Kuczyńska JadwigaErazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9
Firma sprzątająca A&A Anna AleksandrowiczErazma z Zakroczymia 8, Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 16, 18
Firma sprzątająca “STARS”Erazma z Zakroczymia 10, 19, 21, Kamińskiego 6A, 8, 10, 12, 14, 20
Gostkowska IgaA. Kamińskiego 20A
Kuczyński JerzyA. Kamińskiego 22, 22A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “ERAZMA”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Skrońc – Bielak Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Kubiak Magdalena Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Kazimierczak Urszula Sekretarz Rady Osiedla
4.Wrocińska Jolanta Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5.Krzyżowski Paweł Przewodniczący Komisji Społeczno-Ekologicznej
6.Majewski Piotr Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Bartoszewski Jarosław Członek
8.Gałązka Leszek Członek
9.Nowak Paweł Członek
10.Ogórek Krzysztof Członek
11.Sitnicka – Kuś Mariola Członek
12.Szczemier – Szczemierska Katarzyna Członek
13.Wiechetek Agnieszka Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Erazma z Zakroczymia 19/254-03-04własnośćTarchomin VA
2ul. Erazma z Zakroczymia 3
3ul. Erazma z Zakroczymia 59/23
4ul. Erazma z Zakroczymia 29/154-03-04
5ul. Erazma z Zakroczymia 4
6ul. Erazma z Zakroczymia 69/13
7ul. Erazma z Zakroczymia 79/214-03-04
8ul. Erazma z Zakroczymia 9
9ul. Erazma z Zakroczymia 89/114-03-04
10ul. Erazma z Zakroczymia 109/8
11ul. Erazma z Zakroczymia 139/194-03-04
12ul. Erazma z Zakroczymia 1914/34-03-04
13ul. Erazma z Zakroczymia 21
14ul. Kamińskiego 1604-03-03użytkowanie wieczysteTarchomin VB
14ul. Kamińskiego 2534-03-03własność
15ul. Kamińskiego 4514-03-03
16ul. Kamińskiego 4A
17ul. Kamińskiego 6494-03-03
18ul. Kamińskiego 6A
19ul. Kamińskiego 8474-03-03
20ul. Kamińskiego 10
21ul. Kamińskiego 12484-03-03
22ul. Kamińskiego 14504-03-03
23ul. Kamińskiego 16
24ul. Kamińskiego 18
25ul. Kamińskiego 20524-03-03
26ul. Kamińskiego 20A
27ul. Kamińskiego 22544-03-03
28ul. Kamińskiego 22A
29ul. Ćmielowska 1519/84-03-03Osiedle “Słowiki”
30ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle “Erazma”
ROK 2021
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
Legalizacja podzielników kosztów ciepłaErazma z Zakroczymia 4IV kwartał
Erazma z Zakroczymia 7
Regulacja instalacjiA. Kamińskiego 4II-III kwartał
2.INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Wymiana wodomierzy z odczytem radiowymErazma z Zakroczymia 2I-II kwartał
A. Kamińskiego 6
A. Kamińskiego 6A
A. Kamińskiego 8
A. Kamińskiego 10
Ćmielowska 15
Ćmielowska 15A
3.ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznych z oprawami typu LEDĆmielowska, A. Kaminskiego – parkowe i uliczneIV kwartał
Montaż oświetlenia LED z czujnikiem ruchuĆmielowska 15, 15A, 15A garażI – II kwartał
4.REMONTY ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM
Docieplenie ścian zewnętrznych; montaż nowych obróbek blacharskich i podokienników; remont
balkonów: wymiana balustrad na nowe, remont posadzek z wymianą hydroizolacji i czołowych
obróbek blacharskich, montaż zadaszeń szklanych na ostatniej kondygnacji; remont wejść zewnętrznych do budynku (w tym wymiana stolarki drzwiowej); remont zwyżek dachowych (wymiana pokrycia i docieplenie stropodachów).
A. Kamińskiego 2III kwartał
5.REMONTY I RENOWACJE ELEWACJI
Mycie elewacji wraz z zabezpieczeniem powłoka antyporostowąErazma z Zakroczymia 1II – III kwartał
Erazma z Zakroczymia 3
6.WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowychA. Kamińskiego 2III kwartał
7.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowychErazma z Zakroczymia 19II kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Wymiana pokryć daszków wejściowych Kolonii Kamińskiego + renowacja wejśćKolonia KamińskiegoIII – IV kwartał
8.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Remont altany śmietnikowejErazma z Zakroczymia 19II kwartał
Erazma z Zakroczymia 21
Odnowienie ogrodzenia ( I etap )kolonia A. KamińskiegoIII kwartał
9.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Projekt siłowni plenerowej wraz z montażem urządzeńErazma z Zakroczymia 8II kwartał
Erazma z Zakroczymia 10
10.DŹWIGI
Wymiana dźwiguErazma z Zakroczymia 4 kl. IIII kwartał

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety w sprawie wyboru organizacji ochrony na terenie Kolonii Kamińskiego-Ćmielowska.

Oddane głosy kształtują się następująco:

Numer wariantuLiczba oddanych głosów
1.Wariant nr 167
2.Wariant nr 252
3.Wariant nr 318
4.Wariant nr 457
5.Wariant nr 547