Osiedle Erazma

Kierownik Osiedla:
Jan Zdrojewski
Biuro Administracji:
ul. Erazma z Zakroczymia 3
03-185 Warszawa
Telefon:
22 884 47 02
Faks:
22 614 69 82
email:
erazma@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Osiedle “Erazma” zlokalizowane jest na Tarchominie w Dzielnicy Białołęka, w obrębie ul. Światowida, Mehoffera, Świderska i Ćmielowska.

Na mocy Uchwały nr 114 Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga” w Warszawie z dnia 29 grudnia 1993 r. z dniem 1 stycznia 1994 r. z części zasobów Osiedla “Poraje” zostało utworzone nowe Osiedle “Erazma”, które objęło budynki przy ul. Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 13, łącznie 342 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 35 472,80 m2. Do zasobów Osiedla należały również: lokal administracji o powierzchni 86,4 m2 przy ul. Erazma z Zakroczymia 3, lokale użytkowe w budynku przy ul. Erazma z Zakroczymia 10 o łącznej powierzchni 56,5 m2 oraz hydrofornia przy ul. Erazma z Zakroczymia 8A. W zasobach Osiedla uwzględniono również zasoby w budowie, w których przewidywano 672 lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej 38 792,5 m2.

W listopadzie 1994 roku Zarząd RSM “Praga” podjął decyzję o rozszerzeniu zasobów Osiedla “Erazma”, które powiększyło się o budynki nr 19 i 21 przy ul. Erazma z Zakroczymia wcześniej zarządzane przez Administrację Osiedla “Poraje”. Łączna powierzchnia użytkowa tych budynków wynosi 4 656,90 m2.

W latach 1994 – 1999 Osiedle “Erazma” powiększyło się o kolejne 15 budynków, które zostały wybudowane przy ul. Aleksandra Kamińskiego, zaś w 2001 roku do użytku zostały oddane dwa budynki położone przy ul. Ćmielowskiej.

W dniu 10 maja 2004 r. w Warszawie dokonano uroczystego odsłonięcia tablic pamiątkowych ku czci patronów ulic: Aleksandra Kamińskiego i Erazma z Zakroczymia. W uroczystościach poświęconych odsłonięciu tablic pamiątkowych ze strony RSM “Praga” udział wzięli: Pan Andrzej Półrolniczak – Prezes Zarządu RSM “Praga”, Pani Ewa Skrońc-Bielak – Przewodnicząca Rady Osiedla “Erazma”, Pan Wiesław Bochenek pełniący w 2004 roku funkcję Kierownika Administracji Osiedla “Erazma”. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Białołęka, poseł na Sejm RP – Pani Ewa Rzetelska-Feleszko – córka prof. Aleksandra Kamińskiego oraz przedstawiciele harcerstwa.

Przypomnieć należy, że Erazm z Zakroczymia – patron ulicy Erazma z Zakroczymia był konstruktorem pierwszego stałego mostu warszawskiego na Wiśle zbudowanego w 1573, zaś prof. Aleksander Kamiński – był pedagogiem, historykiem, pisarzem, oficerem AK, twórcą metody zuchowej oraz organizatorem Szarych Szeregów w latach 1935-44.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 4Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 884 47 02
pok. 5Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 884 46 01
Kinga Ostrowska
– Erazma z Zakroczymia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 21
Michał Młynarczuk
– A. Kamińskiego 2, 4, 4A, 6, 6A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 22A
– Ćmielowska 15, 15A
Konserwatorprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu604 117 234
pok. 2Technicy22 676 86 52
Dział Księgowości
pok. 6Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla
pok. 1Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek22 884 44 06
obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Firma sprzątająca F.H.U. “DANEX”Ćmielowska 15, 15A
Erazma z Zakroczymia 1, 3, 7 ( klatki nr IV i V ), 13
Makać JanErazma z Zakroczymia 2
Kudelska KrystynaErazma z Zakroczymia 4
Niewińska TeresaErazma z Zakroczymia 5, 6
Kuczyńska JadwigaErazma z Zakroczymia 7 ( klatki nr I, II i III ), 9
Marciniak LidiaErazma z Zakroczymia 8
Kopania KrystynaErazma z Zakroczymia 10
Gawroński TadeuszErazma z Zakroczymia 19, 21
Dąbkowska TeresaA. Kamińskiego 2, 4A
Brzóska TeresaA. Kamińskiego 4, 6
Rokicka KrystynaA. Kamińskiego 6A, 12
Rokicki JanA. Kamińskiego 8, 10
Kuczyńska UrszulaA. Kamińskiego 14, 20
Aleksandrowicz AnnaA. Kamińskiego 16,18
Kuczyński JerzyA. Kamińskiego 20A
Gostkowska IgaA. Kamińskiego 22, 22A

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “ERAZMA”
KADENCJA 2016-2019

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Skrońc – Bielak Ewa Przewodnicząca Rady Osiedla
2.Kubiak Magdalena Z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla
3.Kazimierczak Urszula Sekretarz Rady Osiedla
4.Nowak Paweł Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5.Majewski PiotrPrzewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
6.Wiechetek Agnieszka Przewodnicząca Komisji Społeczno-Ekologicznej
7.Gałązka Leszek Członek
8.Krzyżowski Paweł Członek
9.Ogórek Krzysztof Członek
10.Sitnicka – Kuś Mariola Członek
11.Szczemier – Szczemierska Katarzyna Członek
12.Undra Maria Członek
13.Wrocińska Jolanta Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Erazma – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. Erazma z Zakroczymia 19/254-03-04użytkowanie wieczysteTarchomin VA
2ul. Erazma z Zakroczymia 3
3ul. Erazma z Zakroczymia 59/23
4ul. Erazma z Zakroczymia 29/154-03-04użytkowanie wieczyste
5ul. Erazma z Zakroczymia 4
6ul. Erazma z Zakroczymia 69/13
7ul. Erazma z Zakroczymia 79/214-03-04użytkowanie wieczyste
8ul. Erazma z Zakroczymia 9
9ul. Erazma z Zakroczymia 89/114-03-04użytkowanie wieczyste
10ul. Erazma z Zakroczymia 109/8
11ul. Erazma z Zakroczymia 139/194-03-04użytkowanie wieczyste
12ul. Erazma z Zakroczymia 1914/34-03-04użytkowanie wieczyste
13ul. Erazma z Zakroczymia 21
14ul. Kamińskiego 2534-03-03użytkowanie wieczysteTarchomin VB
15ul. Kamińskiego 4514-03-03użytkowanie wieczyste
16ul. Kamińskiego 4A
17ul. Kamińskiego 6494-03-03użytkowanie wieczyste
18ul. Kamińskiego 6A
19ul. Kamińskiego 8474-03-03użytkowanie wieczyste
20ul. Kamińskiego 10
21ul. Kamińskiego 12484-03-03użytkowanie wieczyste
22ul. Kamińskiego 14504-03-03użytkowanie wieczyste
23ul. Kamińskiego 16
24ul. Kamińskiego 18
25ul. Kamińskiego 20524-03-03użytkowanie wieczyste
26ul. Kamińskiego 20A
27ul. Kamińskiego 22544-03-03użytkowanie wieczyste
28ul. Kamińskiego 22A
29ul. Ćmielowska 1519/84-03-03własnośćOsiedle “Słowiki”
30ul. Ćmielowska 15A

Plan remontów

Osiedle “Erazma”
2018
Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Doizolowanie rur ciepłej wody i cyrkulacjiA. Kamińskiego 2, 4A, 6, 6A, 8, 10,12Prace w trakcie realizacji
INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychErazma z Zakroczymia 1, 3, 5, 9, 10Prace w trakcie realizacji
A. Kamińskiego 2, 20, 20A, 22APrace w trakcie realizacji
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Wymiana latarni ulicznychA. Kamińskiego 12, 14, 16, 18Realizacja zaplanowana na III kw. br.
Montaż oświetlenia typu LED czujnikiem ruchuErazma z Zakroczymia 7, 19, 21 Prace w trakcie realizacji
A. Kamińskiego 6A Prace w trakcie realizacji
ROBOTY DEKARSKIE
Kapitalny remont dachu + wymiana obróbek blacharskichA. Kamińskiego 4A, 18Realizacja zaplanowana na II kw. br.
ROBOTY DROGOWE
Naprawa asfaltów ciągów pieszo-jezdnych
z kostki i asfaltu ( po okresie zimowym )
Teren OsiedlaRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Wymiana płyt chodnikowych na kostkęErazma z Zakroczymia 9Realizacja zaplanowana na II kw. br.
WYMIANA OKIEN NA KLATKACH SCHODOWYCH
I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Remont klatek schodowychErazma z Zakroczymia 13Realizacja zaplanowana na III kw. br.
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Wymiana okienek piwnicznychErazma z Zakroczymia 1Prace w trakcie realizacji
Remont schodów wejściowychErazma z Zakroczymia 5 kl. IVRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Erazma z Zakroczymia 8 kl. IRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Erazma z Zakroczymia 4 kl. I, IIRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Remont schodów wejściowych do lok. usługowego “szklarz”Erazma z Zakroczymia 10Realizacja zaplanowana na II kw. br.
Wymiana drzwi wejściowych do budynkuErazma z Zakroczymia 2 kl. I, II, IIIRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Remont płyt balkonowychOsiedleRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Remont ogrodzenia kolonii A. KamińskiegoOsiedleRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Montaż monitoringuErazma z Zakroczymia 8Realizacja zaplanowana na II kw. br.
Tereny zielone – place zabaw
Pielęgnacja zieleniTeren OsiedlaRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Naprawa urządzeń rekreacyjnych/zabawowychTeren OsiedlaRealizacja zaplanowana na II kw. br.
Dźwigi
Kapitalny remont dźwiguErazma z Zakroczymia 4 kl. IRealizacja zaplanowana na II kw. br.

 


Klub osiedlowy

Kontakt