Osiedle Targówek

Szanowni Państwo
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
Administracja Osiedla “Targówek” informuje,
że z dniem 1 stycznia 2019 r. ulega zmianie adres siedziby administracji z dotychczasowego na:
RSM “Praga” Administracja Osiedla “Targówek”
ul. Kuflewska 6
03-554 Warszawa
NIP, numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Kierownik Osiedla:
Grażyna Rogosz
Biuro Administracji:
ul. Kuflewska 6
03-554 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 679 86 81
Faks:
22 678 93 89
email:
targowek@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Pierwsze wzmianki na temat obecnego terenu Targówka pochodzą z XV wieku. Po prawej stronie Wisły w sąsiedztwie Warszawy znajdowała się wieś szlachecka Targowe Małe należąca do rodów Targowskich i Karniewskich, stąd najprawdopodobniej pochodzi obecna nazwa Dzielnicy Warszawy i jednego z sześciu osiedli Spółdzielni – Osiedla “Targówek”.

Osiedle powstawało w latach 1974 – 1979, a obecnie jest w dalszym ciągu rozbudowywane przez Spółdzielnię. Powstają nowe inwestycje – od 2009 r. zasoby mieszkaniowe Targówka powiększyły się o budynki wielorodzinne przy ul. Myszkowskiej 33, Pratulińskiej 10 i 10A oraz oddany w 2016 roku budynek mieszkalny przy ul. Remiszewskiej 17.

Budynki wielorodzinne o nieregularnej linii zabudowy, zróżnicowanej wysokości usytuowane są przy ulicach Tykocińskiej, H. Junkiewicz, Radzymińskiej, Myszkowskiej, Remiszewskiej, Prałatowskiej, Kołowej, Goławickiej, Olgierda, Wejherowskiej, Piotra Skargi, Smoleńskiej oraz Św. Wincentego. Nie bez powodu budynki posadowione są w linii łamanej, gdyż w założeniach projektowych istniał zamysł wybudowania Osiedla na planie pięciu kół olimpijskich. Sportowcy i turyści udający się do Moskwy na Igrzyska Olimpijskie w 1980 r. mieli podziwiać z lotu ptaka ten charakterystyczny symbol. Koncepcja ta ze względu na kryzys gospodarczy lat 80-ych i zmiany następujące w Polsce nie została jednak w pełni zrealizowana.

Osiedle otoczone jest enklawą zielni z ponad 50 letnim drzewostanem w parku im. Stefana Wiecheckiego “Wiecha” i znajduje się w sąsiedztwie teatru “Rampa”.

W administrowaniu Osiedla “Targówek” znajduje się 48 budynków, w tym 46 mieszkalnych i 2 budynki użytkowe.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest 3 256 lokali o pow. użytkowej 177 525,71 m2, w których zamieszkuje ponad 7 086 osób.

To tu zrealizowana została inwestycja mieszkaniowa Metro Targówek – nowoczesna nieruchomość, której atutem jest bliskość nowobudowanej stacji metra, a także projekt zgodny z najnowszymi trendami w architekturze. W jej pobliżu powstaje obecnie najnowsza inwestycja Spółdzielni – Stacja Targówek, kompleks trzech budynków mieszkalnych. Sama inwestycja składać się będzie z trzech budynków z 156 mieszkaniami o najbardziej pożądanych metrażach – od 26 m2 do 71 m2

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 1Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 679 86 81
pok. 3Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 679 76 09
22 511 95 60
Monika Szymańska
– Goławicka 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Remiszewska 16, 18, 20
– Myszkowska 33
– Smoleńska 82
– P. Skargi 63
Oskar Nagiel – koordynator ds. eksploatacyjno-administracyjnych
– H. Junkiewicz 1, 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12
– Myszkowska 1, 1A, 1B, 2, 4
– Tykocińska 32, 42
– Radzymińska 97
Janusz Lesisz
– Olgierda 42, 44
– Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8
– Kołowa 2, 4
– Wejherowska 3, 6
– P. Skargi 61
– Św. Wincentego 28, 32, 38, 40
pok. 4Technicyprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 679 81 50
22 511 95 70
22 511 95 71
22 511 95 72
22 511 95 73
pok. 12Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla22 511 95 65
Zaopatrzenie22 511 95 64
Dział Księgowości
pok. 6Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla22 511 95 62
pok. 10Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek22 511 95 63
pok. 5Księgowość – czynszeobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych22 679 01 33
pok. 11Księgowość – windykacjabieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych22 511 95 69
pok. 5Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 511 95 74
Klub Osiedlowy
Klub “Kołatka”22 679 75 85
Klub “Pinokio”22 679 78 72
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
AZ LUXGoławicka 1
AZ LUXGoławicka 3 – kl. I, II
PP Usługi P.PszczołaGoławicka 4
Grażyna BojarskaGoławicka 5
Grażyna KomińczykGoławicka 7, 3 – kl. III
AZ LUXGoławicka 9
AZ LUXGoławicka 11
AZ LUXH. Junkiewicz 1
AZ LUXH. Junkiewicz 2
AZ LUXH. Junkiewicz 2a
AZ LUXH. Junkiewicz 2b
AZ LUXH. Junkiewicz 4
Małgorzata WyrobekH. Junkiewicz 6
AZ LUXH. Junkiewicz 8
AZ LUXH. Junkiewicz 10
AZ LUXH. Junkiewicz 12
AZ LUXKołowa 2
AZ LUXKołowa 4
AZ LUXMyszkowska 1
AZ LUXMyszkowska 1a, 1b
AZ LUXMyszkowska 2
AZ LUXMyszkowska 4
AZ LUXMyszkowska 33
AZ LUXOlgierda 42, 44
AZ LUXP. Skargi 61
AZ LUXP. Skargi 63
AZ LUXPrałatowska 2
Anna WojtkowskaPrałatowska 4
PP Usługi P.PszczołaPrałatowska 5
PP Usługi P.PszczołaPrałatowska 6
Firma Royal Rent a CarPrałatowska 8
AZ LUXRadzymińska 97
Firma Royal Rent a CarRemiszewska 16
AZ LUXRemiszewska 18
Tomasz OrnochRemiszewska 20
AZ LUXSmoleńska 82
Grażyna BojarskaTykocińska 32
AZ LUXTykocińska 42
AZ LUXWejherowska 3
PP Usługi P.PszczołaWejherowska 6
AZ LUXWincentego 28, 40
AZ LUXWincentego 32, 38

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “TARGÓWEK”
KADENCJA 2019-2022

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Harasim Witold Przewodniczący Rady Osiedla
2.Kozakiewicz Bogumiła Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3.Klimaszewski Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4.Zielińska Krystyna Sekretarz Rady Osiedla
5.Michalak Barbara Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.Deptuła Bernard Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Dyś Bronisława Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8.Rodziewicz Grażyna Przewodnicząca Komisji Społeczno – Pojednawczej
9.Gazda Grażyna Członek
10.Hanak Zofia Członek
11.Kowalczyk Tadeusz Członek
12.Petrykowska Agnieszka Członek
13.Łukasiak Zygmunt Członek
14.Makała Andrzej Członek
15.Oprzalak Jadwiga Członek
16.Skorupski JarosławCzłonek
17.Wilbik HannaCzłonek

Spis nieruchomości

Osiedle Targówek – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. P. Skargi 6129/14-10-12użytkowanie wieczysteTargówek I
2ul. P. Skargi 631344-10-12użytkowanie wieczyste
3ul. Św. Wincentego 28
4ul. Św. Wincentego 32
5ul. Smoleńska 82
6ul. Św. Wincentego 40168/94-10-08użytkowanie wieczyste
7ul. Św. Wincentego 38213/74-10-08użytkowanie wieczyste
8ul. Olgierda 42237/14-10-08użytkowanie wieczyste
9ul. Olgierda 442364-10-08użytkowanie wieczyste
10ul. Tykocińska 4261/54-10-14użytkowanie wieczysteTargówek IV
63/1
11ul. Tykocińska 3261/84-10-14użytkowanie wieczyste
12ul. Junkiewicz 12153/44-10-14użytkowanie wieczyste
13ul. Myszkowska 1
14ul. Myszkowska 1A
15ul. Myszkowska 1B
16ul. Myszkowska 2153/54-10-14użytkowanie wieczyste
17ul. Myszkowska 4
18ul. Junkiewicz 1
19ul. Junkiewicz 4
20ul. Junkiewicz 2153/114-10-14użytkowanie wieczyste
21ul. Junkiewicz 2A
22ul. Junkiewicz 2B
23ul. Radzymińska 97
24ul. Junkiewicz 6153/104-10-14użytkowanie wieczyste
153/1władanie
25ul. Junkiewicz 8153/1
26ul. Junkiewicz 10153/1
27ul. Goławicka 443/14-10-10użytkowanie wieczysteTargówek V
28ul. Goławicka 7
29ul. Goławicka 9
30ul. Goławicka 11
31ul. Goławicka 143/44-10-10użytkowanie wieczyste
32ul. Goławicka 3
33ul. Goławicka 5
34ul. Prałatowska 2504-10-09użytkowanie wieczyste
35ul. Prałatowska 4
36ul. Prałatowska 5
37ul. Prałatowska 6
38ul. Prałatowska 8
39ul. Remiszewska 1615/74-10-10użytkowanie wieczyste
40ul. Remiszewska 18
41ul. Remiszewska 2015/9
42ul. Myszkowska 3346/24-10-10użytkowanie wieczyste
43ul. Kołowa 245/14-10-09użytkowanie wieczyste
11władanie
44ul. Kołowa 412/10
45ul. Wejherowska 615
46ul. Wejherowska 3

Plan remontów

Osiedle “Targówek”
ROK 2020
L.p.Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
1.INSTALACJE C.O.
regulacja instalacji c.oPrałatowska 6 (kontynuacja prac)zakończono
Goławicka 7zakończono
2.INNE HYDRAULICZNE
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychKOŁOWA 2zakończono
KOŁOWA 4w trakcie realizacji
MYSZKOWSKA 33zakończono
GOŁAWICKA 3zakończono
GOŁAWICKA 7zakończono
GOŁAWICKA 11zakończono
PRAŁATOWSKA 5III/IV kwartał
PRAŁATOWSKA 6III/IV kwartał
3.INSTALACJE GAZOWE
projekt wymiany i wymiana instalacji gazowejPRAŁATOWSKA 6w trakcie realizacji
wymiana pieców gazowychTYKOCIŃSKA 42zakończono
4.ROBOTY ELEKTRYCZNE
montaż monitoringu wizyjnegoGOŁAWICKA 7III/IV kwartał
P. SKARGI 63III/IV kwartał
OLGIERDA 44III/IV kwartał
montaż oświetlenia zewnętrznegoPRAŁATOWSKAw trakcie realizacji
GOŁAWICKAw trakcie realizacji
KOŁOWAIII/IV kwartał
montaż szlabanówGOŁAWICKAIII/IV kwartał
5.DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, docieplenie stropu dachu, wymiana pokrycia dachu, remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont balkonów, loggi,
montaż zabudowy loggi
GOŁAWICKA 4w trakcie realizacji
MYSZKOWSKA 4zakończono
zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych,
ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu,
remont kominów, remont balkonów, loggi wraz z wymianą balustrad
i warst posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze,
remont nisz okiennych oraz wejść do budynku,
wymiana opaski wokół bud. (I etap).
PRAŁATOWSKA 5III/IV kwartał
6.ROBOTY DEKARSKIE
remonty awaryjneTEREN OSIEDLA
7.ROBOTY DROGOWE
remont nawierzchni asfaltowychTEREN OSIEDLAw trakcie realizacji
8.REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
kompleksowy remont klatek schodowychGOŁAWICKA 5IV kwartał
ŚW. WINCENTEGO 40IV kwartał
PRAŁATOWSKA 4w trakcie realizacji
PRAŁATOWSKA 6IV kwartał
9.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
inne roboty ogólnobudowlane (wyk.pochylni, naprawa schodów,
elewacji, posadzek balkonowych itp.)
TEREN OSIEDLA
10.TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych,
montaż płotków ogrodzeniowych
TEREN OSIEDLAw trakcie realizacji
ogrodzenie terenuŚW. WINCENTEGO 40w trakcie realizacji
doposażenie placu zabawRadzymińska 97zakończono
11.ROBOTY INNE
budowa altanki śmietnikowejKOŁOWA 4IV kwartał
PRAŁATOWSKA 5w trakcie realizacji
PRAŁATOWSKA 2, 4w trakcie realizacji
ŚW. WINCENTEGO 40IV kwartał
RADZYMIŃSKA 97IV kwartał
12.DŹWIGI
wymiana dźwigówSMOLEŃSKA 82, kl. V – 2 SZT.w trakcie realizacji

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34