Osiedle Targówek

 

Kierownik Osiedla:
Grażyna Rogosz
Biuro Administracji:
ul. Witebska 4
03-507 Warszawa
Telefon:
22 679 86 81
Faks:
22 678 93 89
email:
targowek@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Pierwsze wzmianki na temat obecnego terenu Targówka pochodzą z XV wieku. Po prawej stronie Wisły w sąsiedztwie Warszawy znajdowała się wieś szlachecka Targowe Małe należąca do rodów Targowskich i Karniewskich, stąd najprawdopodobniej pochodzi obecna nazwa Dzielnicy Warszawy i jednego z sześciu osiedli Spółdzielni – Osiedla “Targówek”.

Osiedle powstawało w latach 1974 – 1979, a obecnie jest w dalszym ciągu rozbudowywane przez Spółdzielnię. Powstają nowe inwestycje – od 2009 r. zasoby mieszkaniowe Targówka powiększyły się o budynki wielorodzinne przy ul. Myszkowskiej 33, Pratulińskiej 10 i 10A oraz oddany w 2016 roku budynek mieszkalny przy ul. Remiszewskiej 17.

Budynki wielorodzinne o nieregularnej linii zabudowy, zróżnicowanej wysokości usytuowane są przy ulicach Tykocińskiej, H. Junkiewicz, Radzymińskiej, Myszkowskiej, Remiszewskiej, Prałatowskiej, Kołowej, Goławickiej, Olgierda, Wejherowskiej, Piotra Skargi, Smoleńskiej oraz Św. Wincentego. Nie bez powodu budynki posadowione są w linii łamanej, gdyż w założeniach projektowych istniał zamysł wybudowania Osiedla na planie pięciu kół olimpijskich. Sportowcy i turyści udający się do Moskwy na Igrzyska Olimpijskie w 1980 r. mieli podziwiać z lotu ptaka ten charakterystyczny symbol. Koncepcja ta ze względu na kryzys gospodarczy lat 80-ych i zmiany następujące w Polsce nie została jednak w pełni zrealizowana.

Osiedle otoczone jest enklawą zielni z ponad 50 letnim drzewostanem w parku im. Stefana Wiecheckiego “Wiecha” i znajduje się w sąsiedztwie teatru “Rampa”.

W administrowaniu Osiedla “Targówek” znajduje się 48 budynków, w tym 46 mieszkalnych i 2 budynki użytkowe. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest 3 256 lokali o pow. użytkowej 177 525,71 m2, w których zamieszkuje ponad 7 086 osób.

Struktura organizacyjna

PokójNazwaZakresTelefon
pok. 4Sekretariatprzyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy22 679 86 81
pok. 6Kierownik Administracji Osiedlakierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 12Administratorzypodejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla22 679 76 09
22 511 95 60
Monika Szymańska
– Goławicka 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Remiszewska 16, 18, 20
– Myszkowska 33
– Smoleńska 82
– P. Skargi 63
Rafał Żuk
– H. Junkiewicz 1, 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12
– Myszkowska 1, 1A, 1B, 2, 4
– Tykocińska 32, 42
– Radzymińska 97
Katarzyna Szcześniak
– Olgierda 42, 44
– Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8
– Kołowa 2, 4
– Wejherowska 3, 6
– P. Skargi 61
– Św. Wincentego 28, 32, 38, 40
pok. 10Technicyprzyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu22 679 81 50
22 511 95 70
22 511 95 71
22 511 95 72
22 511 95 73
pok. 1Lokale użytkoweobsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla22 511 95 65
Zaopatrzenie22 511 95 64
Dział Księgowości
pok. 5Główny Księgowynadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla22 511 95 62
pok. 9Księgowośćksięgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek22 511 95 63
pok. 3Księgowość – czynszeobsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych22 679 01 33
pok. 11Księgowość – windykacjabieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych22 511 95 69
pok. 2Rozliczeniarozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania22 511 95 74
Klub Osiedlowy
Klub “Kołatka”22 679 75 85
Klub “Pinokio”22 679 78 72
Imię i Nazwisko DozorcyAdres budynku
Danuta DymitrowiczGoławicka 1
AZ LUXGoławicka 3 – kl. I, II
OSS “Praga”Goławicka 4
Grażyna BojarskaGoławicka 5
Grażyna KomińczykGoławicka 7, 3 – kl. III
AZ LUXGoławicka 9 – kl. I, II
Teresa TrześniewskaGoławicka 9 – kl. III, 11
Hanna DąbrowskaH. Junkiewicz 1
Janina WawrzyńskaH. Junkiewicz 2
AZ LUXH. Junkiewicz 2a
AZ LUXH. Junkiewicz 2b
AZ LUXH. Junkiewicz 4
Małgorzata WyrobekH. Junkiewicz 6
Bożena SuchenekH. Junkiewicz 8
AZ LUXH. Junkiewicz 10, 12
OSS “Praga”Kołowa 2
AZ LUXKołowa 4 – kl. I, II
Danuta ŁukasiewiczKołowa 4 – kl. III
Bożena SuchenekMyszkowska 1
AZ LUXMyszkowska 1a, 1b
OSS “Praga”Myszkowska 2
Hanna DąbrowskaMyszkowska 4
AZ LUXMyszkowska 33
OSS “Praga”Olgierda 42, 44
OSS “Praga”P. Skargi 61
OSS “Praga”P. Skargi 63
AZ LUXPrałatowska 2
Anna WojtkowskaPrałatowska 4
OSS “Praga”Prałatowska 5
Bogusława MielcarzPrałatowska 6 – kl. I, II
OSS “Praga”Prałatowska 6 – kl. III
Wiesława ZarzecznaPrałatowska 8
AZ LUXRadzymińska 97
Marek ZmorzyńskiRemiszewska 16
AZ LUXRemiszewska 18
Tomasz OrnochRemiszewska 20
OSS “Praga”Smoleńska 82
Grażyna BojarskaTykocińska 32
OSS “Praga”Tykocińska 42
Danuta ŁukasiewiczWejherowska 3
Eugeniusz KołtunWejherowska 6
OSS “Praga”Wincentego 28, 40
OSS “Praga”Wincentego 32, 38
OSS “Praga”Witebska 4

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA “TARGÓWEK”
KADENCJA 2016-2019

Lp.Nazwisko i imięFunkcja
1.Harasim Witold Przewodniczący Rady Osiedla
2.Broniec Alfred Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3.Klimaszewski Dariusz Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4.Kozakiewicz Bogumiła Sekretarz Rady Osiedla
5.Michalak Barbara Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6.Deptuła Bernard Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7.Dyś Bronisława Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8.Rodziewicz Grażyna Przewodnicząca Komisji Społeczno – Pojednawczej
9.Gazda Grażyna Członek
10.Hanak Zofia Członek
11.Łukasiak Zygmunt Członek
12.Makała Andrzej Członek
13.Opolska – Kacak Alicja Członek
14.Oprzalak Jadwiga Członek
15.Wujek Elżbieta Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Targówek – wykaz budynków mieszkalnych

LpAdres budynkuNr działkiObrębRodzaj użytkowaniaPołożenie nieruchomości
1ul. P. Skargi 6129/14-10-12użytkowanie wieczysteTargówek I
2ul. P. Skargi 631344-10-12użytkowanie wieczyste
3ul. Św. Wincentego 28
4ul. Św. Wincentego 32
5ul. Smoleńska 82
6ul. Św. Wincentego 40168/94-10-08użytkowanie wieczyste
7ul. Św. Wincentego 38213/74-10-08użytkowanie wieczyste
8ul. Olgierda 42237/14-10-08użytkowanie wieczyste
9ul. Olgierda 442364-10-08użytkowanie wieczyste
10ul. Tykocińska 4261/54-10-14użytkowanie wieczysteTargówek IV
63/1
11ul. Tykocińska 3261/84-10-14użytkowanie wieczyste
12ul. Junkiewicz 12153/44-10-14użytkowanie wieczyste
13ul. Myszkowska 1
14ul. Myszkowska 1A
15ul. Myszkowska 1B
16ul. Myszkowska 2153/54-10-14użytkowanie wieczyste
17ul. Myszkowska 4
18ul. Junkiewicz 1
19ul. Junkiewicz 4
20ul. Junkiewicz 2153/114-10-14użytkowanie wieczyste
21ul. Junkiewicz 2A
22ul. Junkiewicz 2B
23ul. Radzymińska 97
24ul. Junkiewicz 6153/104-10-14użytkowanie wieczyste
153/1władanie
25ul. Junkiewicz 8153/1
26ul. Junkiewicz 10153/1
27ul. Goławicka 443/14-10-10użytkowanie wieczysteTargówek V
28ul. Goławicka 7
29ul. Goławicka 9
30ul. Goławicka 11
31ul. Goławicka 143/44-10-10użytkowanie wieczyste
32ul. Goławicka 3
33ul. Goławicka 5
34ul. Prałatowska 2504-10-09użytkowanie wieczyste
35ul. Prałatowska 4
36ul. Prałatowska 5
37ul. Prałatowska 6
38ul. Prałatowska 8
39ul. Remiszewska 1615/74-10-10użytkowanie wieczyste
40ul. Remiszewska 18
41ul. Remiszewska 2015/9
42ul. Myszkowska 3346/24-10-10użytkowanie wieczyste
43ul. Kołowa 245/14-10-09użytkowanie wieczyste
11władanie
44ul. Kołowa 412/10
45ul. Wejherowska 615
46ul. Wejherowska 3

Plan remontów

Osiedle “Targówek”
2017
Rodzaj robótNieruchomośćEtap robót
Instalacje C.O.
projekt regulacjiGoławicka 3 zrealizowano
projekt regulacjiH. Junkiewicz 10 zrealizowano
regulacja instalacji c.o.Goławicka 3zrealizowano
regulacja instalacji c.o.H. Junkiewicz 10zrealizowano
montaż podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnychGoławicka 11planowane
na III/IV kwartał
Inne hydrauliczne
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychWincentego 38, 40planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychP. Skargi 61planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychGoławicka 1, 4, 5, 9planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychMyszkowska 2planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychWejherowska 3, 6planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychRemiszewska 16, 18planowane
na I kwartał 2018
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowychH. Junkiewicz 12planowane
na I kwartał 2018
ekspertyza instalacji wewnętrznej wodociągowej p.pożarowejWincentego 40planowane
na III/IV kwartał 2018
projekt instalacji wewnętrznej wodociągowej p.pożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego P.S.PWincentego 40
Instalacje gazowe
projekt wymiany instalacji gazowejRemiszewska 16, 18, 20zrealizowano
projekt wymiany instalacji gazowejOlgierda 44zrealizowano
wymiana instalacji gazowejOlgierda 44zrealizowano
remonty bieżące pieców gazowychTykocińska 42na bieżąco
Roboty elektryczne
montaż monitoringuPrałatowska 2, 4zrealizowano
montaż monitoringuGoławicka 1, 3, 11zrealizowano
montaż monitoringuMyszkowska 1azrealizowano
montaż monitoringuWincentego 38, 40zrealizowano
Docieplenia
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu dachu, stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego,remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)Prałatowska 4, 6zrealizowano
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu dachu, stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego,remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)Goławicka 9zrealizowano
projekt docieplenia (demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian,docieplenie stropu dachu, stropu piwnic , remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku )Goławicka 4zrealizowano
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu piwnic, remont wejścia )Goławicka 7zrealizowano
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie  stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)Goławicka 9 (50%)w trakcie realizacji
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie  stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego remont szlicht i ekranów balkonowych, remont wejść , wymiana drzwi wejściowych do bud. (kontynuacja z 2016r)Goławicka 3zrealizowano
ocieplenie stropu dachuWejherowska 3, 6zrealizowano
Roboty dekarskie
wymiana pokrycia dachowegoPrałatowska 2planowane
na III kwartał
remonty awaryjneTeren Osiedlana bieżąco
Roboty drogowe
remont nawierzchni asfaltowychTeren Osiedlazrealizowano
Roboty ogólnobudowlane
projekt remontu wejścia do klatki schodowejRadzymińska 97zrealizowano
projekt remontu wejścia do klatki schodowejH. Junkiewicz 8zrealizowano
remont wejścia do klatki schodowejRadzymińska 97zrealizowano
remont wejścia do klatki schodowejH. Junkiewicz 8w trakcie realizacji
 kompleksowy remont  klatek schodowych oraz wejść do klatek Kołowa 2 kl. I, IIzrealizowano
 wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.pożarowymi Prałatowska 4 (50%) kl. II – p. Xzrealizowano
 wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.pożarowymi Kołowa 2 (50%) kl. II – p. XIzrealizowano
 projekt drogi ewakuacyjnej Wincentego 40
 ekspertyza techniczna stanu ochrony pożarowej – droga ewakuacyjna Wincentego 40w trakcie realizacji
 inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji ,posadzek balkonowych, likwidacja graffiti, itp.) Teren Osiedlana bieżąco
Tereny zielone – place zabaw
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowychTeren Osiedlana bieżąco
modernizacja placu zabawSmoleńska 82/P.Skargi 63zrealizowano
Roboty  inne
budowa altanki śmietnikowejH. Junkiewicz 1, 2, 2a, 4, 6zrealizowano
budowa altanki śmietnikowejMyszkowska 2zrealizowano
budowa altanki śmietnikowejKołowa 2, 4w trakcie realizacji
budowa altanki śmietnikowejGoławicka 9, 11zrealizowano
Remonty dźwigów
wymiana aparatury sterowejKołowa 4zrealizowano

Klub osiedlowy

Kontakt