RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 13.12.2019 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali
nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 31 położonego w Warszawie przy ul. Pancera 8.

– Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc.
– Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,50 m2.
Infrastruktura przyjazna rodzinie !!! W pobliżu: centrum handlowe, bazar osiedlowy, obiekty sportowe, dużo terenów zielonych.
– Dogodny dojazd do Centrum (Most Skłodowskiej ? Curie).
– Idealne miejsca dla młodego małżeństwa i osoby starszej.

Wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 290.985,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

218.238,75 zł tj. TYLKO 4.594,50 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. 29.098,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto Komornika Sądowego nr: 44 1910 1048 2214 2672 6098 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Pawła Rowickiego miesząca się w Warszawie przy ul. Szanajcy Józefa 14/64 oraz pod numerami telefonów: 22 465 – 82 – 11, 662 – 000 – 015, po powołaniu się na sygnaturę akt PR KM 287/17.
Przedmiotowy lokal można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodnie przed licytacją. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a pod sygn. akt II Co 1496/17.
RSM “Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu.

Zapraszamy do Licytacji!