RSM “Praga”, prowadząca postępowanie windykacyjne wobec lokatorów notorycznie zalegających z czynszem, zachęca do skorzystania z oferty

Informujemy, iż w dniu 05.03.2018 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolskiej 15a w Warszawie w sali nr 213, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Warszawie przy ul. Goławickiej 3.

 Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze i składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Do lokalu przylega loggia o powierzchni 3 m2. Właściciel lokalu ma prawo do korzystania z piwnicy o powierzchni 2,50 m2

  • Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 70,70 m2.
  • W pobliżu: ZOO, Centrum Handlowe Wileńska, Kluby, Restauracje, Galerie, Kino Praha,
    Park Praski, Szkoły.
  • Dogodny dojazd do Centrum.
  • Idealne miejsca dla osoby starszej, młodego małżeństwa, studenta.

Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego oszacowana została na kwotę 340.986,00 zł. Cena wywoławcza podczas licytacji stanowi 3/4 sumy oszacowania i wynosi

255.739,50 zł   tj. TYLKO   3.617,24 zł/m2

Przystępujący do przetargu licytant obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 34.098,60 zł na rachunek Komornika Sądowego nr 87 2030 0045 1110 0000 0199 6060 w ten sposób, aby najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg środki zostały zaksięgowane na rachunku komornika, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu.

Informacje na temat lokalu oraz szczegółów postępowania udziela Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ Piotra Gurniaka mieszcząca się Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 101 lub pod numerem telefonu: 22 465 – 67 – 15 po powołaniu się na sygnaturę akt PG KM 440/17.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w siedzibie kancelarii Komornika Sądowego lub w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego dla Warszawy
Pragi – Północ w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Sądowa sygnatura akt: II Co 1601/17.

RSM “Praga” oferuje pomoc w procedurach członkowskich oraz objęcia lokalu w posiadanie po przysądzeniu. Zapraszamy do Licytacji!