Robotnicza Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka nr 11

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na :

modernizację 3 dźwigów osobowych w budynku Goławicka 9,  znajdującym się w zasobach “RSM Praga”.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. “Kompleksowa termomodernizacja budynków RSM Praga w Warszawie” nr POIS.01.03.02-00-0020/16, w ramach poddziałania 1.3.2 “Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, oś priorytetowa I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Oferty należy składać w Sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ul. BIAŁOSTOCKIEJ 11 w Warszawie do dnia 29.05.2018r do godz. 1000.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2018r o godzinie 1100 w Sali Konferencyjnej Biura Zarządu RSM “Praga”.
 4. Upoważniony do kontaktów z oferentami jest:
  P. Tomasz Cal
  (e-mail: aleksandra.uminska@rsmpraga.pl)
 5. Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników