ADMINISTRACJA OSIEDLA „ERAZMA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”
w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 3.

ogłasza
PRZETARG

na

remont dachów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Erazma z Zakroczymia 5
i Erazma z Zakroczymia 9 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 29.05.2017r. do godz. 1500 w sekretariacie Administracji Osiedla Erazma przy ul. Erazma z Zakroczymia 3 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2017r. o godzinie 1630 w siedzibie Administracji Osiedla Erazma przy ul. Ćmielowska 15 w Warszawie.
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji.
 5. RSM „Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM „Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są
  Tomasz Szczubełek, email: tomasz.szczubelek@rsmpraga.pl
  Adam Grabowski, email: adam.grabowski@rsmpraga.pl
  Telefon kontaktowy: 22 676 86 52

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników