Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci “Moje Osiedle”